— Ordningen vi har i dag er altfor statisk, sier han.

Bergen Brannvesens 54 år i ambulansetjenesten er snart over. Fra og med 1. januar i 2008 skal all ambulansekjøring i kommunen drives av Helse Bergen.

— Tjenesten blir mye mer effektiv når man kan flåtestyre ambulansebilene og flytte de etter behov. Det klarer vi først når tjenesten har samme administrasjon, sier ambulanseinspektør Ørjan Jensen.

Han var på vakt ved Grønneviken ambulansestasjon i går kveld - én av to stasjoner i Bergen som helseforetaket allerede driver i dag.

Et unaturlig skille

Han tror byens ambulansetjeneste har mye å hente på denne overtakelsen. Sånn det fungerer i dag, er bilene fastlåste til de stasjonene de tilhører, forteller Jensen. Han tegner følgende scenario:

— Det hender noen ganger at det plutselig skjer så masse på Askøy at ambulansene der ute nesten ikke rekker over alt. Samtidig kan det stå flere ledige biler rett på andre siden av Askøybroen, sier Jensen.

— Dette unaturlige skillet vil viskes vekk nå, legger han til.

I går fortalte de ansatte i Bergen Brannvesen til BT at de reagerer på måten de har fått vite om overtakelsen på - gjennom rykter og i avisen.

— Det kan ikke ha kommet som noen stor overraskelse at Helse Bergen velger å overta. Kommunen og brannvesenet inngikk en femårskontrakt om driften for fire år siden, som dermed går ut til neste år. Vi har ikke gitt noen garanti for at vi skulle fortsette den avtalen, sier leder for akuttmedisinsk seksjon ved Haukeland Universitetssykehus, Guttorm Brattebø.

Må holde fokus på to ting

Både medisinske og økonomiske vurderinger er lagt til grunn for avgjørelsen.

— Vi tror vi kan klare å drive tjenesten innenfor de samme økonomiske rammene, men med større fleksibilitet. Fra og med 2008 vil vi drive alle ambulansestasjonene i den delen av Hordaland som sokner til Helse Bergen, noe som klart gir oss stordriftsfordeler, sier Brattebø.

Én av de største utfordringene i ambulansefaget er at den medisinske utviklingen går så hurtig, ifølge han. På få år har personalet gått fra kun å kjøre bil til å gi medisiner og i stor grad gjøre avanserte undersøkelser ute i ambulansene.

Det taler for at Helse Bergen bør drive tjenesten, mener Brattebø. Det kan være vanskelig å holde fokus på både ambulanse- og brannfaget samtidig.

Gir ingen jobbgaranti

— Ambulansepersonell må jevnlig kurses for å være oppdatert. For brannvesenet sin del kan det bli vanskelig å gjøre avveiningen om man skal bruke ressurser på de ansattes brann- eller ambulansekompetanse, sier han, men understreker også at brannvesenet har mye personell som er faglig dyktige.

I Brannvesenet frykter de for jobbene sine. Brattebø kan ikke garantere for at alle som jobber som ambulansekjører i Bergen Brannvesen vil få beholde jobben til neste år.

— Vi kommer til å trenge omtrent 50 personer. De som arbeider der i dag må derfor velge om de vil kjøre ambulanse eller arbeide som brannmenn i fremtiden. De ansatte skal få god tid til å vite om hvilke muligheter de har, sier Brattebø.