«Ut av køen. Stem SV.» Dette var budskapet hundrevis av åsanebilister kunne lese på SVs banner på broen over motorveien på Nyborg onsdag ettermiddag.

Får ungdomsstøtte

– Det er kollektivsatsingen som er nøkkelen, sier ordførerkandidat Simen Willgohs til Åsane Tidende.

Mange bilister la nok merke til Sosialistisk Venstrepartis enorme banner, som hang på broen over motorveien på Nyborg onsdag, og lovet køfrie tider om partiet får nok stemmer. Ordførerkandidat for Bergen SV, Simen Willgohs, mener nøkkelen til mindre køer i Åsane ligger i en betydelig satsing på kollektivtransporten.

– I dag er det enklere, og i mange tilfeller billigere å kjøre bil til arbeid. Folk velger bilen fordi det ikke finnes gode nok alternativer. Vi må få kollektivtilbudet så bra at folk selv ønsker å velge kollektiv transport, sier Willgohs, og får støtte fra Sosialistisk Ungdoms Thomas Høyland og Aleksander Eilertsen.

– Velger å betale

Det debatteres i disse valgkamptider høylytt om rushtidsavgift er en positiv løsning, eller bare nok en unødvendig saldering av bilistene. SV er klar i sin tale.

– Rushtidsavgiften vil bidra positivt, og det er en av grunnene til at vi står her. En innføring av en slik avgift, vil bidra til å få folk til å velge bussen, om det ikke er helt nødvendig å bruke bilen, sier Willgohs.

Å beregne nøyaktig hvor innbringende rushtidsavgiften vil bli, er ifølge Willgohs vanskelig, men han opplyser at det er beregnet at den i Bergen vil gi et sted mellom 80 og 150 millioner kroner i året. Dette er penger som han mener skal gå i sin helhet til økt satsing på kollektivtransport.

– Køene i Bergen koster oss omlag 1,3 milliarder kroner, og dette må gjøres noe med. Derfor bør rushtidsavgiften gå uavkortet til videre satsing på alternative tilbud. I tillegg bør staten bidra betydelig, sier han.

Bybane til Åsane

Forbedringene i kollektivtilbudet bør bli betydelige, ifølge de unge SV-erne.

– For det første ønsker vi flere bussavganger og et bedre rutetilbud. For at folk skal velge bussen, må også prisene holdes nede. Vi er tilhengere av bybanen, men mener det ikke er nok med et slikt tilbud fra Nesttun til sentrum. Baner burde gå både mot Flesland og Åsane, sier de.

Willgohs påpeker at bybanen representerer en reisekultur som er godt innarbeidet i mange store byer, og som også vil gjøre Bergen godt.

– Da er det klart at det ikke er nok med denne ene banen. Dersom SV fikk byrådet, ville bybane til Åsane være en øverste prioritet. Det ville vært et absolutt krav, og vi ville ikke gitt oss før den var på plass, avslutter han.

Besøk Åsane Tidende på nett.

ANDREAS ISAKSEN
ANDREAS ISAKSEN