Mange vil nok mene at det var modig av Bergen Parkering å høre hva kundene deres mente om dem.

— Vår bedrift går over fra å være forvaltning til å drive service. Vi vil bruke undersøkelsen som et ledd i dette arbeidet, sier direktør i Bergen Parkering, Bjørg Hatlem.

I undersøkelsen er brukerne både spurt om hvor viktig de mener de forskjellige tjenestene er, og hvor dyktige selskapet er til å levere. Og på enkelte vurderingskriterier er tilbakemeldingen fra bergenserne ganske hard.

  • Kundene mener at selskapet ikke er flink nok til å vise skjønn i vanskelige saker.
  • De spurte mener at selskapet ikke er flink nok til å informere om alle tjenester og tilbud de har.
  • Kundene er ikke fornøyde med åpningstidene i servicesenteret.
  • Folk forventer mer service i dag, og vi skal også gjøre det enklere og bedre for våre kunder, sier Hatlem.

Hun mener at det alltid vil være uenighet i bruken av skjønn.

— Men vi bruker nok mer skjønn enn mange kanskje tror. Det er nok fortsatt noen myter knyttet til det vi holder på med, sier Hatlem.

Best på det viktigste

Men kundene er ikke bare negative. Blant annet mener mange at det er enkelt å finne ut om det er ledige plasser i parkeringshusene. Betalingsløsningene er også en ganske stor andel fornøyde med. De to vurderingskriteriene er også det som kundene mener er aller viktigst i hele undersøkelsen.

— At vi er best på det kundene mener er viktigst er selvfølgelig positivt, sier Hatlem.

Undersøkelsen viser også at det ikke er helt samsvar mellom det kundene forventer at Bergen Parkering skal gjøre, og det selskapet faktisk kan gjøre.

Brukerne mener det er viktig at Bergen Parkering sørger for nok parkeringsplasser i byen. Men parkering er også et politisk spørsmål.

— Det er ikke alt vi kan bestemme, men det vi kan gjøre noe med, skal vi forbedre, lover Hatlem.

- Veiledning, ikke bot

Med bakgrunn i undersøkelsen setter selskapet i disse dager i gang et stort serviceprogram. Det skal ikke bare gjøre brukerne mer fornøyde, det skal også gjøre de ansatte mer tilfredse.

Trafikkbetjent Hilde Lauritzen synes prosjektet er positivt.

— Skal de som får bøter få et smil med på kjøpet?

— I vår jobb handler det ikke bare om å gi bøter, men å gi veiledning. Vi kan alltid bli bedre på service. Det arbeidet som nå er startet, er med på å bevisstgjøre alle som jobber i Bergen Parkering, sier Lauritzen.

Hun mener også det er sentralt at brukerne får mer og bedre informasjon om jobben som gjøres i selskapet.

Det lover også Bjørg Hatlem at de i ledelsen jobber med.

— En helt sentral del av prosjektet er å gi bedre informasjon både eksternt og internt, sier direktøren.

Hatlem forteller at de vil gjennomføre en ny undersøkelse om to år.

— Vi håper og tror at vi vil se positive resultater av det arbeidet vi nå starter, sier Hatlem.

Hva er ditt råd til Bergen Parkering? Skriv gjerne noen ord i feltet under!

Ørjan Deisz