— Jeg har stor forståelse for at elevene er utålmodige. Men jeg sa på åpningen at jeg ville komme tilbake i høst for å presentere detaljene, og det løftet vil jeg holde, sier hun.

Iversen forteller at hun har funnet fire millioner kroner på budsjettet til å ruste opp gaten. Detaljplanleggingen er i sluttfasen, og snart kommer gravemaskinene. Innen utgangen av skoleåret vil miljøgaten være klar til bruk.

— Det er rystende at byrådet bruker barn og unge på Løvstakken for å profilere seg uten at de leverer. De skaper forventninger som ikke oppfylles. Barna er ikke kravstore, de vil bare ha det som er selvfølge i andre bydeler, sier Arbeiderparti-politiker Pål Hafstad Thorsen. Han vokste selv opp i strøket, og sitter i dag i komité for oppvekst.

— Det har vært en del praktiske ting som måtte tilrettelegges. Blant annet skal det sendes ut byggemelding og finansieringen måtte være på plass, svarer byråden.

— Men hvorfor inviterte dere til åpning av en gate som ikke var ferdig planlagt engang?

— Gatefesten var en markering av at prosjektet ble satt i gang. Det trodde jeg var i forståelse med skolen, sier Iversen.