— Vi har fått fem ekstra stillinger og har laget en tilsynsgruppe der seks personer er ansvarlige for oppfølging av ulovligheter.

Dette har allerede gitt resultater. Antall tilsyn hittil i år er vesentlige høyere enn antall tilsyn for hele fjoråret.

— Oppgraderingen av denne funksjonen hos oss er ventet å gi et tilfredsstillende tilsyn med bygge- og anleggsvirksomheten, sier Wiberg.

Han vedgår at kontrollen med ulovligheter har vært på felgen de siste årene.

— Noe av årsaken til dette er at den gamle bygningskontrollen ble fjernet gjennom lov i 1997. Da fikk tiltakshaverne et mye større egenkontrollkrav, og kommunen prioriterte denne virksomheten ned.

De siste årene er det blitt åpenbart for de aller fleste at egenkontrollen har vært for dårlig. Det er årsaken til at kommunen nå rydder opp i sin kontrollvirksomhet.