• Vi jobber med å systematisere kunnskap, slik at saksbehandlingen ikke varierer etter hvilken saksbehandler en har.

Det sier byråd for byutvikling i Bergen kommune, Lisbeth Iversen (KrF).

Ifølge Iversen skal saksbehandlerne bli mer spesialiserte, slik at saksbehandlingen kan bli mer forutsigbar.

Iversen sier også at avdelingen jobber med en opprydding innen beregning av tomteutnyttelsesgrad (TU).

I tillegg til prosjektet til Byggholt på Birkelundstoppen (se hovedsaken), er det strid om tomteutnyttelsesgraden i Svartediksveien 23.

— TU er ganske avgjørende i slike saker. Det er den naboer klager på, og utbyggere blir usikre på, sier Iversen.

I 2003 kritiserte Næringsrådet at saksbehandlingen var for tidkrevende. Iversen mener de har gjort mye med det.

— I 2003 behandlet vi syv private planer, i 2004 var det 43 og i fjor rundt 50. Vi behandler flere saker og gjør det raskere, men vi har noen store saker som er mer komplekse enn andre, sier Iversen.

Byrådsleder Monica Mæland, som i opposisjon var en av Næringsrådets støttespillere, påpeker at byrådsavdeling for byutvikling også fikk et kraftig kutt i bevilgningene i spareåret 2004.