Stemningen var tidvis amper. Spørsmålene haglet og mange var bekymret.

Tirsdag kveld var det beboermøte om det planlagte mottaks— og omsorgssenteret (MO-senter) på Wergeland i Bergen. Her skal rusavhengige på rehabilitering kunne bruke tilbudene ved et dagsenter, og LAR-pasienter skal hente medisinen sin der.

— Det er en total mangel på konkrete planer for å ivareta sikkerheten til oss som bor i nærområdet. Det er forstemmende. Informasjonen har vært elendig, og jeg ser med gru på hvordan det blir her når senteret er på plass, sa Anne Kristiansen. Hun var en av de rundt 100 engasjerte beboerne som hadde møtt opp. På møtet stilte kommunen mannsterke, og hadde også med seg representanter fra politiet og Helse Bergen.

«Smørøyet»

MO-senteret på Wergeland skal komme i Fana Sparebanks gamle lokaler like ved bybanestoppet. Mange mener det er uforståelig at kommunen plasserer senteret der, «midt i smørøyet» av Wergeland.

Ingen vet hvordan det vil bli

Stig-André Normann, Wergeland-beboer

Mette Kvarme, leder for Leaparken Velforening, understreket at de først og fremst er opptatt av tryggheten i nærmiljøet - og ikke minst oppvekstmiljøet for barn og unge.

— Senteret kommer et sted det ikke er mulig å unngå om man har et ærend i området. Hvorfor må det ligge i Fanahallen, undret Kvarme.

Hun etterlyste også svar på et spørsmål hun har stilt sosialbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) tidligere.

FULLT: Spørsmålene haglet under beboermøtet for det nye MO-senteret på Wergeland tirsdag kveld. Rundt 100 fremmøte skulle bli beroliget av blant andre Mads Hagebø (på scenen), seksjonssjef i kommunens byrådsavdeling for sosial. Men mange ble langt fra beroliget av det de fikk høre.
ODD MEHUS

— Blir det utdeling av sprøyter ved senteret? Det vil gjøre en stor forskjell om det ikke blir det, sa hun til Ulstein, som fikk en stri tørn med å holde styr på alle spørsmålene fra salen. Ulstein svarte et så klart nei som han kunne på spørsmålet.- Jeg vil si dere kan være trygge på at det ikke blir utdeling av sprøyter. Det vil det ikke være behov for med den brukergruppen som senteret skal ha, sa sosialbyråden. Han ble beskyldt for å svare uklart på spørsmålet, og en i salen mente at Ulstein kom med et ullent løfte for å skape goodwill.

Svein Skjøtskift, overlege ved Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen, poengterte at MO-senteret på Wergeland ikke skal ta seg av «de tunge narkomane».

— Brukerne på Wergeland vil være i LAR-behandling og i en stabil fase. Vi snakker om de misbrukerne som klarer seg best og som ønsker å etablere et liv uten rus. Senteret på Wergeland blir ikke et sted for utdeling av sprøyter, sier Skjøtskift.

- Vil være positivt

Beboere, sameier og velforeninger på Wergeland har uttrykt stor skepsis til planene om russenteret siden de ble kjent i fjor høst. De føler utrygghet, har klaget på svært mangelfull informasjon fra kommunen - og varslet tidlig storaksjon for å få stoppet planene.

På beboermøtet understreket kommunens representanter gang på gang at Wergeland-senteret blir lite og for misbrukere som er kommet lang i rehabiliteringen.— MO-senteret på Wergeland vil være positivt for rusmiljøet på og rundt Wergeland, sa sosialbyråd Ulstein - uten å få den helt store responsen fra salen.

Før møtet utdypet Ulstein det samme poenget overfor BT:

— Det er mange rusavhengige i Årstad bydel. Fagfolkene er tydlige på at et desentralisert tilbud er best. Og jeg tror beboerne ser for seg et mye større senter enn det vi faktisk kommer til å etablere. Klarer vi å få 20-30 brukere av dagsenteret, da skal vi være fornøyde.

- Men må det ligge så sentralt og «midt i smørøyet»?

— Det er litt av poenget. Vi ønsker ikke å gjemme dette senteret bort i en bakgate, men vil ha det synlig i gode lokaler. De som kommer hit skal gjøre det med hevet hode. Det er et poeng at de blir sett og at de er i nærmiljøet. Gjemmer vi senteret bort i et nedlagt industribygg i en bakgate, tror jeg det er større risiko for at det oppstår illegale markeder og nye, åpne russcener.

- Senteret må flyttes

En annen beboer på møtet, Stig-André Normann, snakket på vegne av 28 huseiere i Eikeveien. De blir nære naboer til det nye senteret. Normann selv skal flytte inn i nykjøpt leilighet der om noen uker.

— Løsningen er å flytte senteret til et annet sted, sa Normann. Han pekte på Kanalveien som et mer egnet sted, siden det er et «mer industrialisert område med færre folk».Normann fortalte at de har fått en advokat til å se på prosessen rundt etableringen av senteret. Ifølge Normann har advokaten kommet med merknader til hvordan kommunen håndterer bruksendringen av lokalet som senteret skal inn i.

— Dere etablerer dette senteret nærmest som et prøveprosjekt, samtidig som dere skal stenge Nygårdsparken. Ingen vet hvordan det vil bli og hvilken innvirkning det får på nærmiljøet. Det er derfor vi er så vanvittig bekymret, sa Normann til sosialbyråd Dag Inge Ulstein (KrF).

Beboerrepresentanten var også skeptisk til nabovarslingen omkring senteret, som ifølge ham inneholdt svært mangelfull informasjon om hva et MO-senter er.

«Ikke horder fra Parken»

Mads Hagebø, seksjonssjef i kommunens byrådsavdeling for sosial, poengterte at MO-senteret på Wergeland blir lite - og at det skal være for rusavhengige som er kommet langt i rehabiliteringen.

— Det skal ikke være slik at vi etablerer et MO-senter på Wergeland, og så blir det en ny russcene der. Og det er ikke slik at det nå kommer horder av rusmisbrukere fra Nygårdsparken, sa Hagebø.

Seksjonssjefen ser for seg at 20–30 rusavhengige vil bruke dagsenterdelen av tilbudet, mens kanskje 50–60 LAR-pasienter vil gå til MO-senteret for å hente medisinene sine.

FULLT: Spørsmålene haglet under beboermøtet for det nye MO-senteret på Wergeland tirsdag kveld. Rundt 100 fremmøte skulle bli beroliget av blant andre Mads Hagebø (på scenen), seksjonssjef i kommunens byrådsavdeling for sosial. Men mange ble langt fra beroliget av det de fikk høre.
ODD MEHUS
KREVDE FLYTTING: Stig-André Normann (med mikrofon) snakket på vegne av 28 huseiere i Eikeveien på Wergeland. Han mente senteret må flyttes til et mindre sentralt sted i området, og ga uttrykk for at kommunen bruker Wergeland-beboerne som prøvekaniner. - Ingen vet hvordan det vil bli og hvilken innvirkning senteret får på nærmiljøet. Det er derfor vi er så vanvittig bekymret.
ODD MEHUS