• Vi burde krevd at kjøperen av Slaktehustomten at de bedre dokumenterte løftene sine, sier Aps Terje Ohnstad. Han lover full åpenhet om saken.

Ohnstad var en av døråpnerne for Scandinavian Electric og Westfal Larsen gruppen da disse i 1999 helt overraskende fikk tilslaget på tomten. Det skjedde til tross for at budet lå over fire millioner kroner under høyeste bud.

— Jeg var med på å bidra og deltok på flere møter. Jeg får ta min del av skylden, sier Ohnstad.

— Kjenner du deg lurt av kjøperne?

— Ikke lurt, men vi burde krevd en bedre dokumentasjon da kjøperne lovet et maritimt senter med 150 arbeidsplasser.

— Hvorfor foreslår du da at kjøperne ikke lenger trenger å forplikte seg til bare å ta inn leietakere innenfor maritim virksomhet?

— Nå har vi satt som vilkår at bedriften må betale like mye som høyeste tilbud. Og jeg mener at vi uansett innhold, ville valgt denne kjøperen i 1999, dersom de den gangen hadde levert inn høyeste bud, sier Ohnstad.

Han sier til Bergens Tidende at han er forundret over at det har tatt så lang tid å skaffe leietakere Han er også kritisk til at Bergen Bygg og Eiendom ikke forlangte at kjøperen dokumenterte de 150 arbeidsplassene da skjøtet på eiendommen ble utferdiget. Det skjedde nemlig over tre år etter at bystyret vedtok salget.

RVs Torstein Dahle var en av dem som i finanskomiteen stemte mot at kjøper skulle slippe unna kravet til leietakere.

— Da saken ble behandlet i bystyret 22. mars 1999, sa jeg i debatten at saken stinker. Stanken er blitt enda verre under marsjen. Beslutningene i saken har vært så irregulære at det er naturlig å stille spørsmål som inneholder lite hyggelige ord som «kameraderi» og «korrupsjon».

Dahle mener det er viktig at allmennheten i Bergen kan forsikre seg om at denne sakene behandles på en tilfredsstillende måte.

— Det er også viktig at allmennheten kan følge med, slik at folk får mulighet til å påvirke prosessen underveis. Noe annet ville bryte med grunnleggende demokratiske prinsipper.

Terje Ohnstad sier til Bergens Tidende at han tok opp spørsmålet om å gjøre saken offentlig kjent i finanskomiteen. Det var kommuneadvokaten som slo fast at denne saken måtte unntas offentlighet ut fra forretningshensyn.

— Jeg ønsker at denne saken ikke unntas fra offentlighet og vil ta et initiativ til det. Vi må ikke oppføre oss i denne saken som om vi har noe å skjule, sier han.

Også Dahle har krevd åpenhet i et brev han i går sendte ordfører Herman Friele.