De skal få plass på nye aldershjem eller på sykehjem, og de skal få enerom med eget toalett når de innen sommeren må flytte fra aldershjemmet. Det garanterte bydelsdirektør Ole Vorland i et møte med de pårørende til beboerne.

— Det er helt uaktuelt at noen av beboerne på aldershjemmet må flytte tilbake til egen bolig. Og ingen må flytte ut av Bergenhus bydel som ikke ønsker det selv, lovet Vorland.

Disse garantiene beroliget de svært skeptiske pårørende som var til stede på gårsdagens orienteringsmøte. På møtet kom det frem at alle beboerne var engstelige med tanke på flyttingen.

— Dette er gode garantier å få. Før dette møtet var jeg svært skeptisk. Nå synes jeg det er viktig at situasjonen ikke svartmales, sa Terje Nesse.

— Ja, det er spesielt viktig at dere nå forsøker å omtale selve flyttingen i mest mulig positive ordelag, sa Vorland.

— Jeg vet ikke hvordan jeg skal få sagt til min mor på 98 år at hun må flytte, sa en av de pårørende.

Allerede i neste uke starter arbeidet med å vurdere hvor de enkelte beboerne skal bo. Både beboerne selv og de pårørende skal bli hørt. Vorland garanterte at bydelen skulle makte å finne gode ordninger til samtlige 24 beboere på Bispengsgaten og Nyhavnssenteret, som begge skal nedlegges innen sommerferien.

BEROLIGET: Bydelsdirektør Ole Vorland beroliget de pårørende til beboerne på Bispengsgatens aldershjem. Fra venstre Erik Fjærli, Terje Nesse og Ole Vorland.<p/>FOTO: TOR HØVIK