Innen 2013 skal kommunen ha lagt frem en plan for drikkevannskilder der det ikke drives gårder eller bor folk i nedslagsfeltet. Men Jordalsvatnet vil trolig bli brukt som drikkevannskilde i hvert fall 20 år fremover.

— Det er en krevende øvelse å skulle ivareta landbruket samtidig som det er en forurensningskilde. Vi går nå i en prosess opp mot Mattilsynet for å lage bestemmelser for nedslagsfeltet som er skreddersydd for jordbruket langs vannet, sier byråd Lisbeth Iversen.

— Hvordan samsvarer det med de entydige rådene som kommer fra ekspertene at det beste er å fjerne sau og storfe langs vannet?

— Vi har ikke svarene. Det gjenstår å se hva fagfolk og helsevernmyndighetene til slutt sier til oss. Der ligger det utfordringer i forhold til både helse, matvaretrygghet og landbruk.

— Betyr det at bøndene skal kunne drive som i dag?

— Debatten om hvordan bøndene skal drive i fremtiden må føres opp mot helsemyndighetene. Ingen der vil uttale seg om dette, heller ikke til byrådet, før de kjenner alternativene. Men jeg kan si såpass: Hadde vi kunnet ta ut Jordalsvatnet som drikkevannskilde, hadde vi gjort det.