I et nylig brev krever Datatilsynet skikkelig svar fra kommunen om hvordan denne bruker opplysningene om personer som står i gjeld til kommunen.

— Utgangspunktet for vår tidligere dialog med Datatilsynet, var at PBL ville være avskåret fra opplysningene. Vi har ikke oppfattet at dette gikk på vår egen bruk av informasjonen. Dette må vi gå dypere inn på i morgen, sier kommunaldirektør for barnehage og skole, Anne-Marit Presterud, til BT torsdag kveld.

— Vi har et vedtak på at opplysningene skal registreres, men når et tilsyn påpeker at vi gjør noe feil, må vi selvfølgelig gå inn i dette, sier Presterud.

Hun bekrefter at personer med ubetalte regninger ikke får kommunale barnehageplasser til barna sine, men sier at ordningen ikke bare tar hensyn til kommunen.

— Personer med gjeld til kommunen må betale før de kan få barnehageplass. Det er en måte å sørge for at de ikke får høyere gjeld.

— PBL mener at systemet skyver dårlige betalere over til private barnehager?

— Jeg har forståelse for at de opplever det slik. Men samtidig er det kun gjeld til kommunen vi registrerer.

— Hvor lenge er opplysningene registrert hos dere?

— De beholdes til regningene er betalt, sier Presterud, som lover å svare Datatilsynet innen fristen på tre uker.