Mangelfulle, dårlige lister. Det er hovedgrunnen til at Forsvaret ikke har undersøkt veteranene for psykiske plager, slik de egentlig skulle.

«Vi har oppdraget. Men er helt avhengige av navnelister for tidligere operasjoner for å kunne gjøre tilsvarende undersøkelser. Vi har ikke mulighet eller tilgang til å lage slike lister selv,» skriver Jon Reichelt, sjefpsykiater i Forsvarets sanitet.

De andre

BT fortalte onsdag at selv om mandatet for undersøkelsen var å kartlegge psykiske skader fra dem som har tjenestegjort i Irak, Somalia, Libanon, Balkan og Afghanistan, ble bare én av gruppene undersøkt: Afghanistan, med de ferskeste veteranene.

Samtidig oppdages ofte posttraumatiske skader først etter mange år.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lover at undersøkelsene vil fortsette for veteranene fra Balkan, Irak, Somalia og Libanon.

- Alle gruppene skal undersøkes. Det mest nærliggende har vært Afghanistan. Etterundersøkelsen skal fortsette utover i 2013 og 2014, sier Strøm-Erichsen. Forsvarets sanitet skal så ta gruppe for gruppe.

Snaue 100.000 siden Libanon

I underkant av 100.000 nordmenn har tjenestegjort i utenlandsoppdrag for Forsvaret siden Norge gikk inn i Libanon i 1978.

Veteraner kritiserte i BT at bare én av gruppene ble undersøkt.

- Det er ikke riktig at vi har skjøvet på andre grupper. Vi begynte med Afghanistan-veteranene, fordi det er viktig å se hvordan det går med dem, og fordi de er nærmest i tid. Så fortsetter vi med de andre gruppene, sier Strøm-Erichsen.

— Spetakkel

Det gleder veteranene Terje Sæterbø og Paul Smines.

Etter to dager med møter i Oslo, vendte de i går tilbake til Bergen, uvitende om forsvarsministerens løfte.

- Jeg er veldig glad for at de tar ansvar. Men det har vært mye spetakkel. Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke har kunnet berolige folk før, sier Sæterbø.

Snart klare lister

Ifølge Forsvarsdepartementet, regner de med å ha lister over alle i utenlandsoppdrag klare til årsskiftet.

Listene er ikke blitt digitalisert, og til og med Kosovo-oppdraget på 2000-tallet har vært ufullstendige. I 2011 avdekket VG at Forsvaret ikke hadde oversikt over alle Norge hadde sendt til krigen i Afghanistan. Denne oversikten fikk de først i 2012.

Listene fra en annen tid

Listene over de ulike oppdragene har også inneholdt personer som skulle bli utsendt - men som av ulike årsaker ikke ble det. Derfor må hvert navn sjekkes opp mot personalmappen.

De vaskede listene fra Kosovo ble ferdige for noen uker siden, ifølge Strøm-Erichsen.

- De første listene i 1978 var mangelfulle, og det har vært mangelfullt også senere. Det var en annen tid. Jeg har vært opptatt av å kvalitetssikre disse listene, sier forsvarsministeren.

Papir til data

Problemet har vært kvaliteten, ifølge Forsvarsstaben.

- Mye må legges over fra papir til data, og samkjøres med folkeregisteret. Det er et nitid arbeid, sier pressetalsmann Christian Øverli i Forsvarsstaben:

Strøm-Erichsen vil ikke være med på at Forsvaret først får oversikt når media etterspør dem, selv om arbeidet med å lage listene fra Afghanistan først begynte i 2011.

- Overhodet ikke. Det veteranarbeidet vi holder på med, begynte i 2005 og 2006, sier forsvarsministeren.