RAGNHILD HOV

Ved sykehuset blir det også presisert at det i praksis ikke er ventetid for barn og unge som er så alvorlig syke av spiseforstyrrelser at de trenger sykehusbehandling.

Bjarte Stubhaug, som er avdelingssjef på avdeling for psykosomatisk medisin ved sykehuset, sier til BT at det for tiden er 20 pasienter over 16 år som venter på å komme til på sykehusets spesialenhet for spisevegring.

Alle disse pasientene vil nå få innkalling til time for å få klargjort hvilken behandling de trenger. De vil også få fastsatt en dato for når behandlingen kan begynne.

Stubhaug bekrefter at en del av pasientene som står kø, har ventet svært lenge. I enkelte tilfeller har ventetiden vært lenger enn et år, på grunn av liten spesialistdekning og uklare ventelister.

Alle har legetilsyn

Det er pasienter med svært alvorlige spiseforstyrrelser som kommer til spesialenheten for spisevegring for behandling.

Stubhaug understreker at han regner med at alle pasientene som venter på plass på Haukeland allerede er under legetilsyn.

— Disse pasientene er alle henvist til oss, enten fra lokalsykehus eller psykiatriske poliklinikker ute i distriktet, opplyser han.

Spesialenheten for spisevegring ved Haukeland Universitetssykehus ble opprettet for to år siden.

— Det har tatt tid å bygge opp kompetansen på klinikken. Spesielt har vi måttet bruke tid på å skaffe tilstrekkelig med spesialister. Nå er alle stillinger besatt og vi kan utnytte behandlingskapasiteten fullt ut. Fra denne høsten skal ingen vente mer enn en måned før de får tilbud om vurdering hos oss, sier Bjarte Stubhaug.

Spesialenheten har fem sengeplasser og 12 plasser beregnet på dagpasienter. Enheten tilbyr også poliklinisk behandling, som de fleste pasientene vil klare seg med.