— Jeg synes det er tragisk å høre at en familie som har opplevd å miste en av sine nærmeste, må gjennom en slik prosess, sier leder av justiskomiteen på Stortinget, Knut Storberget (Ap).

— Jeg inviterer foreldrene til å komme til oss og legge frem saken, legger han til.

— Men loven som kontoret i Vardø har brukt er det dere politikere som har utformet. Blir det ikke feil å bare skylde på byråkratene?

- Lov å bruke fornuft

— Dette handler ikke bare om lovverket. Det er ikke forbud mot å bruke fornuft. For meg er det åpenbart at foreldrene bør få dekket utgifter til rettssaken. Men jeg opplever at vi er i ferd med å få et nei-samfunn, hvor det nærmest letes etter muligheter for å gi avslag.

Jan Arild Ellingsen, justispolitisk talsmann i Frp, er flau dersom han har vært med på å utforme gjeldende lovverk.

— Jeg håper dette var før min tid. Det er uhørt at staten skal påføre pårørende en slik ekstrabelastning. Jeg vil på bakgrunn av denne saken stille spørsmål til justisministeren om praktiseringen av lovgivningen, sier Ellingsen.

Han tar til orde for at det burde være automatikk i at staten tar ansvar for og utbetaler de beløp som domstolene kommer frem til.

— Det bør ikke være slik at et kontor i Vardø skal vurdere dette på nytt og stille spørsmål tilbake til pårørende. Det er å sparke de som ligger nede fra før.

Redd mange gir opp

Ellingsen mener vi har en uholdbar situasjon og at de pårørendes rolle altfor ofte blir glemt. SVs Inga Marte Thorkildsen er enig.

— Denne saken føyer seg inn i rekken av håpløsheter. Man kan begynne å lure på om systemet et laget slik for at staten skal spare penger - at pårørende ikke orker å kjempe for sine retter, sier Thorkildsen.

— Vi har tatt til orde for en totalrevisjon av voldsofferlovgivningen, Det kommer vi til å følge opp overfor regjeringen.

— For personer i livskrise er det et nytt slag i ansiktet å måtte kjempe for å få penger de har krav på, mener Thorkildsen.

Hun er redd for at mange gir opp underveis.

— Jeg frykter at det bare er de som har ressurser og ork til å stå på som får sine saker igjennom. Derfor er det bra at denne familien klager på vedtaket.

Som Ap og Frps representanter lover også hun å følge opp saken. Dermed burde det gå mot en løsning for familien Berthelsen og andre i tilsvarende situasjon.