BT skriver i dag om en rekke såkalte åpne barnehager, som har opplevd kutt i tilskuddet med opptil 30 prosent i 2008 i forhold til det de fikk i 2007.

Åpne barnehager gir tilbud til foreldre uten barnehageplass, og er åpen for alle barn mellom 0 og 5 år med voksen omsorgsperson. Bergen har 17 åpne barnehager, hvorav 16 er private. Tilbudet er gratis og skal være et lavterskeltilbud.

Nykirken åpen barnehage på Nordnes er blant dem som har fått mindre penger. I november fikk de beskjed om at årets tilskudd blir 90.000 kroner lavere enn i 2007. Årsaken er at kommunen har lagt om systemet for tilskudd.

– Det har aldri vært vår intensjon at noen skulle tape på dette, og det er ikke gjort noe vedtak om å kutte. Dersom de har like mange barn, er det meningen at barneparkene skal få minst like mye, sier Moltu.

– Dette må vi rydde opp i, sier han – og lover å se på saken før de åpne barnehagene skal møte byrådsavdelingen 9. januar.

RYDDER OPP: Barnehagebyråd og KrF-leder Tomas Moltu lover at de private barneparkene skal få minst like mye penger som i fjor.
Bjørn Asle Grimstad