— Vi kommer til å sørge for at pengene som trengs for å drive tiltaket videre i samme form som nå, blir skaffet til veie på neste års budsjett, sier Bakke.

Kjempeflott tilbud

– Et så godt tilbud som dette og som så mange barn har stor glede og nytte av, må vi strekke oss langt for å beholde. Vi kommer til å ordne opp i dette, selv om det ikke er tatt høyde for i budsjettet. Det kan jeg love, sier han.

BT skrev onsdag om Hordalands eneste undervisningsgård, 4H-gården Garnes i Arna, som står i fare for å måtte innskrenke driften radikalt på grunn av manglende tilskudd fra kommunen. Det dreier seg om 100.000 kroner som tidligere ble bevilget over budsjettet for Arna-skolene, men som nå er strøket fra alle budsjetter.

Småpenger — Dette er småpenger i den store sammenhengen. Det er bare snakk om vilje til å prioritere, og et så flott tiltak som dette har vi råd til å beholde, sier Bakke.

4H-gården på Garnestangen holder åpent hus hele uken for barnehager og skoleklasser. Tankegangen bak gårdsdriften er å gi barn positive naturopplevelser, respekt for dyr og innsikt i alle sider ved arbeidet på en gård. I fjor var 12.500 barn på besøk på gården.

Tilbud for funksjonshemmede er også en viktig del av driften. En dag i uken er satt av til ridetimer for handikappede.

— Ikke minst dette siste tilbudet er av meget stor verdi for svært mange. Jeg kan ikke skjønne annet enn at alle vil tape på at aktiviteten reduseres eller kanskje legges helt ned. Det kan vi ikke forsvare, sier Bakke.

Glad bonde Bestyrer Einar Tvedt på Garnes gård er glad for forsikringene fra Gunnar Bakke.

— Vi har måttet kjempe for tilværelsen tidligere også, og det har alltid ordnet seg til slutt. Vi håpet det beste, og nå ser det ut til at det skal gå bra denne gangen også. Det er ikke bare vi, men helt sikkert også brukerne, svært glade for, sier Einar Tvedt.

— Vi synes selv at vi har et flott og positivt tilbud. Mange setter pris på det vi gjør og ville komme til å savne oss hvis tilbudet skulle forsvinne. Nå kan vi forhåpentlig se fremtiden lysere i møte, sier han.

REDDER GÅRDEN: Ordfører Gunnar Bakke lover å redde driften ved gården. – Tiltaket er kjempeflott og kan ikke stoppes av småpenger, sier han.
Rune Sævig (Arkivfoto)