• Nesttunvassdragets Venner skal være med i den styringsgruppen som skal ha ansvaret for å lede arbeidet med reguleringsplanen for Nesttun, sier byråd Nils Arild Johnsen.

Han sier til BT at dette ikke skal være et planarbeid der bare næringslivet skal bli hørt.

— Hele Nesttun og miljøene rundt skal høres. Beboerne på Nesttun, de som skal trafikkere bydelen, næringslivet, og miljøinteressene rundt Nesttunvassdragets Venner skal høres. Jeg kan ikke legge frem en reguleringsplan som ikke har vært ute til bred høring.

— Kan du garantere at den gruppen som holder seminar på Solstrand med folk fra planavdelingen og bydelspolitikere ikke kommer til å legge premissene for hele reguleringsplanen?

— Jeg synes det er positivt at næringslivet holder seminar, men i de vurderinger byrådet skal gjøre, må vi ha et totalbilde. Det er helt vesentlig for meg. Da kan jeg ikke jeg legge frem en sak der ikke alle parter er hørt.

Johnsen er invitert til seminaret, men kommer ikke til å stille.