Helsebyråd Onarheim har ikke hatt mulighet til å sjekke opp saken, og kjenner den bare gjennom BTs omtale.

— Ut fra de beskrivelsene jeg har fått, ser jeg at Mariann Christensen befinner seg i en svært vanskelig situasjon. Jeg kan dessverre ikke drive saksbehandling over telefon, men lover å følge denne opp så snart jeg er på jobb, sier hun.

Onarheim reagerer på at Christensen ikke fikk svar på den første søknaden hun sendte før etter flere måneder.

— Slik skal det ikke være. Når det kommer søknader skal disse behandles. Dette vil jeg ha svar på. Når vi har med så spesielle tilfeller å gjøre, må man være særlig påpasselig med å vurdere hjelpebehovet. Det skal ikke være slik at dette vurderes helt firkantet.

Hun beklager at dette har medført at Christensen har fått et anstrengt forhold til forvaltningsenheten.

— Det skal ikke være nødvendig å måtte gå veien om byombudet for å få svar på søknader. Alle forstår at hjelpebehovet er stort når man er alene om trillinger. Jeg oppfatter den hjelpen hun er tildelt som for liten, men må få komme tilbake til dette når jeg vet mer.

- Er det budsjettet som styrer tildelingen?

— Nei, det skal ikke være pengene som bestemmer. Den enkelte søker skal ses, og søknadene skal behandles individuelt. Her kan det se ut som om vi har feilet, men det må jeg få komme tilbake til.