• Selv om aktivitetene i Sommer Bergen blir redusert, kan vi ikke fortsette en sesong til der vi er avhengig av inntekter fra spilleautomater. Det er blodpenger, sier styremedlem i Sommer Bergen, Trygve Birkeland.

Birkeland har i over ett år vært klar over at det aller meste av Sommer Bergens aktiviteter har vært finansiert med slike inntekter.

Bergens Tidende skrev lørdag at delvis kommunalt eide Sommer Bergen i fjor tjente 1,3 millioner kroner på spilleautomatene i Bergen Storsenter. Disse pengene utgjorde 75 prosent av selskapets inntekter.

— Vi visste dette ville komme til overflaten før eller siden, sier han nå.

Birkeland har vært med på interne diskusjoner om hvordan man skal skaffe alternative inntekter. Og sammen med Henning Warloe og Bente Krokeide møtte han finansbyråd Trond Tystad i vinter, hvor spørsmålet om alternative inntekter ble reist.

— Hvorfor tok du ikke tidligere initiativ til at Sommer Bergen skulle la være å ta imot disse pengene?

— Sett i ettertid burde vi nok ha gjort noe på et tidligere tidspunkt. Vi har ikke fullt ut tatt konsekvensen av det. Det beklager jeg.

Sommer Bergens inntektsgrunnlag forsvinner i april 2004, men Trygve Birkeland garanterer for at det ikke blir snakk om å finansiere neste sommers aktiviteter slik det har vært gjort de siste årene. Han er på det rene med at Sommer Bergen vil få økonomiske problemer.

— Det blir ikke lett å finne penger i en håndvending, og slik budsjettsituasjonen er, kan vi heller ikke regne med store kommunale tilskudd. Men vi skal unngå disse pengene fra neste år, sier Trygve Birkeland.

TJENTE RÅTT: Det delvis kommunalt eide Sommer Bergen tjente i fjor 1,3 millioner kroner på spilleautomatene i Bergen Storsenter.
ARKIVFOTO: GIDSKE STARK