Vi trenger gode lopper til vårt loppemarked i Åsanehallen 27. og 28. september, og flere varme hender til gjennomføringen!

Til unge, eldre og blinde

Gjennom flere tiår har LC Åsane arrangert sitt årlige loppemarked i Åsane. Inntektene loppemarked har gitt oss har hjulpet mange både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger som viser at det nytter å bry seg!

Inntekten fra årets loppemarked går til mange forskjellige veldelige formål i Åsane, fra støtte til positive ungdomaktiviteter og til julegaver til trengende i Åsane. I år har vi dessuten besluttet å gi inntil 25 % av årets overskudd til gode formål for svaksynte / blinde i Åsane.

Røde Fjær

For å understøtte Lions Røde Fjær 2009 vil vi gjerne markere det gjennom å dedikere en del av årets overskudd til svaksynte / blinde fra Åsane. Lions Røde Fjær 2009 gjennomføres ultimo mars 2009 og skal gjøre en drøm mulig. Målet her vil være ytterligere utbygging av Blindeforbundets kursted, Hurdalsenteret nord i Akershus.

Hurdalsenteret har gitt tusenvis av barn og unge, yrkesaktive og eldre nytt syn på livet. Om lag 130 000 nordmenn har betydelige synsproblemer. Her kan du lese mer om Lions Røde Fjær og Fjæraksjonen : ”Nytt syn på livet –Hurdalsenteret. Lions Røde Fjær gjør drømmen mulig””

Noe du kan avse?

Dersom du skulle ha gode lopper til oss skal du være trygg på at vi skal gjøre vårt beste for å få hjelpe så mange som mulig!

Vi trenger også flere varme hender til å hjelpe oss med å lykkes under årets loppemarked. Noe for deg? Gi oss et ord — vi vet det nytter å bry seg!

Ring oss for nærmere avtale på følgende telefonnumre:

91690290 Ole Torsvik

979 52662 Kate Paulsen

97589430 Morten Andersen