På eget initiativ hadde Mæland fått til et møte med ledelsen i Kommunal,— og regionaldepartementet for å fortelle hvordan Bergen praktiserer parlamentarismen, og offentlighet. Med seg hadde hun sine kolleger i Oslo og Tromsø.

Hovedstaden har hatt parlamentarisme siden 1986, Tromsø innførte det etter kommunevalget i fjor. Bergen har hatt ordningen siden 2000.

- Navarsete uteble

Det som kunne blitt et friskt møte mellom Bergens førstedame og statsråd og Sp-leder Liv Signe Navarsete, uteble. Kommunalministeren måtte i siste liten gå i et annet møte, og overlate Høyre-politikerne fra de tre storbyene til sin statssekretær.

— Men det var greit nok det, sa Mæland til bt.no etterpå.

— Det viktigste for oss var å møte den politiske ledelsen i departementet, og det fikk vi jo.

Og en god time brukte bypolitikerne på å forklare departementet om hvordan verden er ut, sett fra deres ståsted.

— Poenget er at kommuneloven ikke sier nok om lokal parlamentarisme, den forholder seg til den gamle formannskapsmodellen. Derfor må vi finne vår vei og utøve vår myndighet gjennom sedvane. Vi har skult til Oslo, Oslo til regjeringen og nå kommer Tromsø og tar etter oss.

- Fikk dere noen korreksjoner fra departementet?

— Nei, det var ikke et slikt møte. Vi forstår det slik at kommuneloven kanskje skal revideres, og vi ga våre innspill om hvordan vi praktiserer lokaldemokratiet i våre tre byer.

Strid om offentlighet

Offentlighet og innsyn har vært et hett tema i Bergen, men ikke i Oslo.

— Nei, vi har praktisert samme system som regjeringen i 26 år uten at noen har stilt spørsmål ved det, sier Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland til bt.no

- Det betyr at sakslister kan unndras offentlighet i 30 år?

— Det stemmer.

I Bergen har Monica Mæland ført videre den samme praksis, som ble innført under Anne-Grete Strøm-Erichsens regime først på 2000-tallet. Og det akter de å fortsette med.

— Ja, vi fortsetter vår praksis, så lenge ikke loven sier noe annet. Og Kommuneloven sier jo ikke noe om styreformen vi har valgt i Bergen, understreker byrådslederen.

Promilleklage

På møtet la Monica Mæland frem et dokument som hun mener viser at Bergen kommune praktiserer offentlighet på en fullgod måte.

— I 2011 ble det bedt om innsyn i mer enn 6.000 dokumenter. Av disse ble seks saker gjenstand for klagebehandling hos fylkesmannen i Hordaland. Kommunen fikk medhold i tre av disse.

— De resterende går på praktisering av offentlighet knyttet til byrådskonferansene. Så lenge vi har et byråd av flere partier må vi kunne møtes og drøfte saker uten at det skjer i offentlighet.

— Vi kan da ikke bli tvunget til å treffes utenfor Rådhuset, understreker byrådsleder Mæland.