I 2000 ble det registrert 700 forekomster av Rohypnol knyttet til kriminelle handlinger. I fjor steg tallet til 1.300, ifølge instituttleder ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI), professor Jørg Mørland.

— Dette er prøver vi utførte for politiet, og som dreide seg om alt fra promillekjøring til volds- og drapssaker. Økningen må kalles dramatisk, sier Mørland til Aftenposten.

Rohypnol forsterker andre typer rus, og har ifølge Mørland en tendens til å senke voldsterskelen.