Dag Utle, leder for Utdanningsforbundet i Hordaland, kunne offentliggjøre de oppsiktsvekkende tallene på folkemøtet som Bergens Tidende arrangerte i Åsanehallen i går kveld.

Henter tall fra alle skoler

Det er tillitsvalgte i skolene som har varslet Utdanningsforbundet om lovbruddene. Foreløpig er det bare kommet rapporter fra 11 av over 70 grunnskoler i Bergen. Det er en første mer tilfeldige registrering. De nærmeste to ukene skal forbundet hente inn tall fra alle grunnskolene i Bergen.

— Er disse tallene representative for skolene i hele Bergen snakker vi om nærmere 1000 lovbrudd, sier leder for Utdanningsforbundet, Dag Utle.

De foreløpige tallene viser følgende lovbrudd:

  • 63 ganger er det brukt ufaglærte vikarer i skolene.
  • 21 ganger er elever i de to ungdomsskolene som det til nå er kommet rapporter fra sendt hjem fordi det ikke er vikar. Ingen elever i småskole- og mellomskoletrinnene er sendt hjem.
  • 55 såkalte T-timer, dvs. timer som er tildelt enkeltelever etter vedtak trukket inn og brukt i hele klassene fordi skolen manglet vikar.
  • En gang er klasser slått sammen fordi skolen manglet vikar.

Går til bystyret

Utdanningsforbundet driver nå en hektisk virksomhet for å skaffe seg en mest mulig komplett oversikt over lovbruddene. Disse skal rapporteres til kommunalråd for skole, Ragnhild Hedemann, innen 14. oktober. Da skal også byråd for skole, Ruth Grung, få Utdanningsforbundets tall.

Bystyret skal 14. oktober behandle en sak om konsekvensene av kuttpakken som bystyret vedtok i juni.

— Disse bruddene på Opplæringsloven kommer dessverre ikke overraskende, sier Utle til Bergens Tidende.

Han tror ikke det er mulig å gjennomføre flate kutt på mellom to og fire prosent på alle bergensskoler uten at det fører til lovbrudd.

— Marginene er så små i skolen i dag. Skolene har så lite frie midler at selv små kutt får alvorlige konsekvenser.

Utdanningsforbundet regner med at Utdanningsdirektøren i Hordaland kommer til gripe inn overfor Bergen.

— Debatten fra folkemøtet viser at skolene i Bergen er havnet i en krise. Vi kan ikke akseptere at kuttene får slike konsekvenser, sier Utle.

Utdanningsforbundet mener det bare finnes to mulige veier ut av det uføret kommunen er kommet opp i.

— Enten må staten bidra med mer penger, eller så må byrådet endre på kuttene slik at skolesektoren skjermes i større grad enn den gjøres i dag.