Vegsjef Lars Lefdal og fylkesordførar Nils R. Sandal lovar at bulendingane og værlendingane skal vera knytte sammen hausten 2004.