Dermed ser det også mørkt ut for Dalsfjordbrua i Sunnfjord som på vegplanen ligg langt fram i tid.

Aksjon Dalsfjordbrua la i møte med Skogsholm fram argumenta sine for å forsere bygginga, men fryktar at statlege pengar til brua blir sett opp mot rassikring av vegar i fylket.