— Forbudet mot egenandeler gjelder aktiviteter og tilbud med faglig relevant innhold. Rent sosiale aktiviteter kan det derimot kreves egenandel for, sier rådgiver Hjalmar Olseth ved Statens Utdanningskontor (SU).

Ville kontrollere

For under et halv år siden hadde pipen en annen lyd.

— At gratisprinsippet etterleves, er noe av det vi vil føre mer tilsyn med heretter. Vi har tatt det opp i kontaktmøter, men vil nå formalisere det mer i vårt tilsyn, sa utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde til Bergens Tidende den 7. oktober i fjor.

Hun hadde dagen før gitt 105 skoleleder klar beskjed om at egenandeler i skolen ikke lenger ville bli tolerert. På møtet ble det vist til et rundskriv fra departementet som gjorde det klart at kommunen må betale alle ekskursjoner.

Teaterforestillinger, museumsbesøk, skiturer og til og med heiskort var at de ting utdanningskontoret påla skolene selv å finne penger til.

Skolene avgjør

I det våren er i anmarsj og en rekke skoler har avlyst ski- og skøytedager kommer kontrameldinger fra Statens Utdanningskontor.

I en del tilfeller blir det opp til skolene selv å definere om en aktivitet er faglig relevant eller om det dreier seg om en sosial sammenkomst. I et skriv fra SU i Hordaland til kommunene og bydelene, står følgende: «Den einskilde skuleeigar/skule må selv tenke på kor ein set grensa mellom det som er undervisning og det som ikkje skal regnes med i undervisningstimetalet.»

Skidag - faglig eller sosialt?

Ifølge Hjalmar Olseth, betyr dette blant annet at dersom en skidag knyttes opp mot læreplanens bestemmelser om friluftsliv, skal tiltaket være gratis. Men om skidagen defineres som en rent sosial begivenhet - helt utenfor læreplanen - faller aktiviteten utenfor opplæringsloven. Da vil det være full anledning til å kreve egenandeler.

Klassekasse er lov

Fra flere bydeler i Bergen er det gått ut melding om at de såkalte klassekassene ikke er tillatt.

Ifølge Statens Utdanningskontor er ikke det riktig.

I skriv fra SU til skolene og bydelene står følgende: «En måte å finansiere turen på, er å gjennomføre aktiviteter som kan gi klassen inntekt over tid. Når aktiviteten skal gjennomføres, vil klassekassen kunne være rammen for gjennomføring av turer.»

— Når det gjelder tiltak med faglig innhold, er det heller ikke forbudt at foreldrene deltar. Gaver er og blir lov, og det er fullt mulig for klassene å selge vafler eller finne på noe annet for å finansiere ulike aktiviteter, sier Hjalmar Olseth.