Det kan synes som om røykeloven har fått et smutthull etter dommen i lagmannsretten. Hvis et lokale bare er åpent for medlemmer, kan du røyke i skjenkelokaler der eieren selv serverer, skriver Dagbladet.

Dermed kan hotelleier Ole Melkeraaen ved Hardanger hotell i Odda igjen åpne sitt lokale for røykekvelder – så lenge bare medlemmer av Røykens venner slipper inn, og han selv står for serveringen.

– Dette er jeg veldig glad for, sier Melkeraaen.

Siden røykeloven trådte i kraft i 2004 har det vært ulovlig å røyke på kafeer og utesteder. I loven står det at det dreier seg om lokaler der «allmennheten har adgang» eller i «arbeidslokaler».

I helse— og omsorgsdepartementet er de ikke begeistret over dommen.

– Dommen kommer overraskende på oss. Nå skal vi sette oss ned, lese nøye gjennom den og bestemme oss for om vi skal anke den til Høyesterett, sier statssekretær Arvid Libak.

Hotelleier Ole Melkeraaen kjemper for å kunne arrangere røykekvelder for gjestene ved Hardanger Hotell i Odda.
Arne Hofseth