Det er Trond Mohns løfte om å bidra økonomisk til bygging av en bane ved Lynghaugparken, som har fått Løv-Ham til å snu.

Møtte Mohn

Leder av Løv-Ham Fotball møtte Trond Mohn i forrige uke. Det var Terje Mikkelen, Krohnegården-planenes mest engasjerte motstander som fikk til møtet.

— Jeg ønsker Løv-Ham alt vel og vil gjerne bidra til at klubben får en skikkelig bane. Jeg har tross alt vært formann i klubben, sier Mikkelsen.

I brevet til politikerne skriver Løv-Hams fotballformann Arne Larsen:

"Løv-Ham Fotball har vært i kontakt med Trond Mohn og oppfatter hans innspill i saken som positivt, konstruktivt og løsningsorientert. Vi oppfatter at Trond Mohn prøver å skape en "vinn-vinn" situasjon for både motstandere og tilheng-ere av et fotballanlegg."

— Det viktigste for oss er å få en bane til barn og unge i vårt område. Det mangler vi, sier Larsen til Bergens Tidende.

Høyre tviler

I Høyre har de mottatt brevet fra Løv-Ham med en viss undring.

— Vi er ikke beredt på å snu i denne saken og gå inn for Lynghaugparken ennå, sier Hans Edvard Seim.

Da reguleringsplanen for Krohnegården ble behandlet i komite for miljø og byutvikling i ettermiddag, tok Høyre saken til foreløpig orientering.

— Vi vil behandle denne i bystyregruppen vår. Blant annet trenger vi mer kunnskap om Trond Mohns bidrag. Så langt har vi bare en avisartikkel og et brev fra Løv-Ham.

— Hva gjør dere om Trond Mohn forplikter seg på et større beløp?

— Da får bystyregruppen en nøtt. Skal idrettslags prioriteringer styres av privat kapital? Og skal kommunen igjen la seg diktere av disse gruppene? Jeg sier ikke at de ikke skal det, men jeg savner en diskusjon om dette, sier Seim.

Ap vil utrede

Arbeiderpartiet ber byrådet utrede Lynghauparken som ny lokalisering for Løv-Hams fotballbane. I komite for miljø og byutvikling fikk partiet flertall for dette forslaget.

— Vi trenger svar på flere spørsmål rundt denne plasseringen. Det gjelder både kostnaden og hvilke følger det får for parken, sier Strøm-Erichsen, som ikke helt vil droppe Krohnegården.

— Vi kan ikke bygge at anlegg brukerne ikke vil ha, men før vi dropper Krohnegården, må vi se om det lar seg gjøre å bygge en fotballbane i Lynghaugparken, sier hun.

SKISSE: Slik ser de foreløpige planene ut for den nye fotballbanen på Krohnegården.