Veiarbeiderne hadde det kanskje litt for travelt fredag da de skulle rydde opp etter sprengningsarbeidet på veien mellom Fjell og Møvik. Fem hull med dynamitt som ikke hadde sprengt, ble etterlatt.

Lørdag formiddag kjørte en sprengningsdyktig mann forbi. Der så han rosa ledninger og røde koblingsbokser ligge åpent.

Han varslet politiet, og to betjenter fra Fjell og Sund lensmannskontor sperret av omradet 300-400 meter utenfor tettstedet Fjell.

– Svikt av skytebas – Å etterlate udetonert dynamitt på denne måten er særdeles uaktsomt og svikt så det holder. En skytebas skal ikke forlate et skytefelt på denne måten, sier politibetjent Svein Storebø.

Han viser til forskrift for håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.

– Ifølge forskriften skal udetonert sprengstoff enten detoneres eller fjernes, sier han.

Politiet kontaktet skytebasen, som kom til «åstedet». Etter en kort diskusjon ble det avgjort at området med sprengstoff skulle dekkes til på forsvarlig vis og dynamitten detoneres i løpet av ettermiddagen lørdag.

– Dette er typiske ting som barn kan begynne å fikle med. Man kan jo tenke seg hvilke konsekvenser det kunne fått om det hadde gått galt, sier han.

– Verre er det ikke Selv om sjansen for detonering som følge av barns lek er temmelig liten, så er det ikke helt umulig, etter det BT forstår.

Ansvarlig skytebas, som er en underentreprenør leid inn av Djønne Maskin, kan nå vente seg en anmeldelse og en bot.

– I slike saker vurderes det også om skytesertifikatet skal inndras, sier Storebø.

Skytebasen var ikke veldig snakkesalig, og hadde ikke lyst til å ha navnet sitt på trykk. Men en mulig forklaring på fadesen hadde han.

– Det er fem hull som ikke har gått av. Verre er det ikke, sier han.

– Hvorfor ble den udetonerte dynamitten liggende igjen?

– Det har antagelig skjedd et brudd i ledningen. Derfor detonerte den ikke. Da dekket ble tatt bort av en maskinfører, ble det ikke oppdaget, sier han.

Sprengningsområdet ligger 150 meter fra nærmeste bolighus.

UNDERSØKER: Politiet studerer sprengningstomten ved Fjell.
TOR HØVIK (MMS)