I går ble en 51 år gammel tamilsk mann dømt til fire års fengsel for grove seksuelle overgrep mot datteren og grov vold og drapstrusler mot begge sine døtre og sin kone. Dommen beskriver et familieliv som må ha fortont seg som et helvete, spesielt for den eldste datteren. Barnevernet får knallhard kritikk for sin håndtering av saken.

— Barnevernet sviktet

Barnevernet i en bydel i Bergen fikk vite om at faren sex-misbrukte sin datter, og at han jevnlig brukte grov vold mot barna og sin kone. Likevel gjorde barnevernet ingenting for å få barna ut av hjemmet.

— Barnevernet sviktet disse jentene fullstendig. I denne saken har barnevernet opptrådt sterkt klanderverdig og kritikkverdig, sier Line Hvitdtsten Ingebrigtsen, som er bistandsadvokat for de to døtrene. ý Jeg kan ikke tenke meg en verre situasjon for barn å leve i enn å måtte bo hos en overgriper og voldsutøver. Barnevernet visste at det var situasjonen for disse barna, men de gjorde ingenting for å få barna ut av hjemmet, legger hun til.

La ansvar på moren Barnevernet får kritikk også i dommen. Der heter det:

«Sommeren og høsten 2000 fikk barnevernet opplysninger fra til dels barna og til dels barnas mor, først om at faren hadde vært voldelig både mot barna og mot ektefellen, og etter hvert også opplysninger fra eldste datter om seksuelle overgrep mot henne. Opplysningene barnevernet fikk, var at de seksuelle overgrepene var avsluttet, men at volden fortsatte, også etter at barnevernet var kommet inn i saken. Til tross for dette valgte barnevernet ikke å gjøre noe akutt for å bringe barna ut av denne situasjonen».

— Jeg kan ikke tenke meg større grunn for barnevernet til å reagere enn det de oppdaget i denne familien. Dersom barnevernet hadde reagert, ville ett års voldsbruk mot mor og barn vært unngått. Barnevernet la isteden ansvaret for å få barna ut av det voldelige hjemmet over på den mishandlede moren, sier Hvitdtsten Ingebrigtsen.

Får ikke hjelp

Dommer Håkon Rastum skriver også: «Selv etter at barnevernet kom inn i bildet ble det ikke gjort noe av betydning for å hindre voldsutøvelsen før forholdet ble politianmeldt etter en akutt situasjon.»

Den akutte situasjonen besto i at faren banket opp den eldste datteren, som da var 16 år, så kraftig at en nabo hørte det.

— Barnevernet har sviktet disse barna også etter at faren ble pågrepet. Jeg sendte dem et brev før sommerferien og ba om at jentene fikk hjelp av psykolog. Barnevernet har ennå ikke svart på denne henvendelsen, til tross for at det er en kjent sak at det er stor risiko for senskader hos barn som har vært utsatt for så massive overgrep som dette, sier Hvitdtsten Ingebrigtsen.