Før han ble bistandsminister var Heikki Holmaas (SV) en avde tydeligste kritikerne av norsk praksis overfor barn på flukt, asylbarn medlang botid i Norge. Gang på gang har Holmaas uttalt seg til fordel for atlengeventende asylbarn bør få bli.

Nå ønsker han ikke å kommentere sintidligere hjertesak overfor BT. Han henviser i stedet til sin partileder, AudunLysbakken.

Forskrift

Tilbake i 2004 sto Heikki Holmaas og Audun Lysbakken fra SVsammen med Magnhild Meltveit Kleppa og Rune Skjælaaen fra Sp bak etforslag om at et forslag for å løse situasjonen for asylbarna i med lang botid.Dette endte opp med at Stortinget vedtok en midlertidig forskrift for barn medbotid mer enn tre år:

«Barn som er under 18 år og søkte asyl senest 01.07.2001,anses for å ha særlig tilknytning til riket dersom de befinner seg i Norge utenarbeids— eller oppholdstillatelse når denne forskriften trer i kraft, haroppholdt seg her i totalt 3 år og fikk endelig avslag på søknad om asyl senest01.07.2003. Det samme gjelder foreldre uten arbeids- eller oppholdstillatelse» .

Mildere praksis

I 104 av 108 familiesaker behandlet etter forskriften fikkhele familien bli. I ytterligere to saker fikk barna bli. Totalt ble det gikkopphold til 241 barn og 165 voksne. Lysbakken omtale saken som sin viktigsteseier på Stortinget det året.

Den rødgrønne regjeringen vedtok også for fem år siden enmildere praksis overfor lengeventende asylbarn. Etterforslag fra stortingsrepresentantene Bjørg Tørresdal og Jon Lilletun (KrF)vedtok den rød-grønne regjeringen juni 2007 en ny forskrift tilUtlendingsloven. Den sier at «Ved vurderingen av sterke menneskelige hensyn etter lovens§ 38, skal barns tilknytning til riket tillegges særlig vekt». Det var altså toår etter at Nathan i Arna ble født i Norge.

90 prosent fikk bli

I løpet av perioden 1, juni til 1. oktober 2007 behandletUNE sakene til over 500 personer. De aller fleste av disse sakene haddetidligere endt med avslag. Med behandling etter ny forskrift fikk over 90prosent bli, totalt over 470 mennesker, hvorav mer enn 250 barn.

I dag sitter to av de fire forslagsstillerne fra 2004i regjering (Holmaas og Kleppa). I tillegg har Lysbakken barne- og familieministerog er i dag SV-leder og parlamentarisk leder for partigruppen på Stortinget.

BT har foreløpig ikke fått Audun Lysbakken i tale.