En innsparing på 108 millioner betyr at hver femte byråkrat må bort, dersom hele gevinsten skal hentes gjennom å kutte stillinger i administrasjonen. Samlet koster sentraladministrasjonen og bydelsadministrasjonene 500 millioner kroner.

Mandag uttalte Trond Tystad seg som om dette var byrådets spareplan. Slik er det altså ikke fremstilt i budsjettdokumentet. Derimot er det pekt på fire punkt som samlet skal gi 38 millioner i gevinst neste år. De øvrige 70 millioner er angitt som et generelt effektiviseringskrav, uten nærmere oppskrift på hvor pengene skal spares.

Her er den konkrete delen av spareplanen, verdt 38 millioner i 2004:

  • Flatere struktur vil gi større ansvar til barnehagestyrere, rektorer, sykehjemssjefer og andre tjenestestedsledere. I rene ord handler det om å fjerne administrasjonsstillinger, særlig i bydelene.
  • Et nytt økonomisystem som kommunen innfører neste år er ventet å gi store gevinster. Også på andre områder skal datastøttede løsninger spare hoder og hender.
  • En ordning med beste praksis handler om systematisk å sammenlikne ulike tjenestesteder med hverandre og Bergen med andre kommuner. De som driver mest effektivt skal danne skole for de andre. Konkret er det neste år foreslått å kutte bemanningen på de dyreste sykehjemmene.
  • Mindre plass gir mindre utgifter, men så langt har forsøket på arealøkonomisering strandet. Et komplisert system med intern leie i kommunen har så langt gitt liten uttelling. Her ligger et potensial for innsparing, mener byrådet.