Det opplyser seniorrådgiver Jon Roar Andersen i Kystverket. Den nye lederen for U 864-prosjektet mener at den store interessen for å heve ubåtvraket med kvikksølvlasten lover godt.

Fristen gikk ut i går

I første anbudsrunde leverte 14 aktører forslag til teknisk løsning for å heve ubåtvraket.

— De fire beste forslagene går videre. Nå har vi hatt runde nummer to. Der har vi invitert store, seriøse internasjonale aktører til å gi tilbud på heving. Også i denne andre runden er det stor interesse for å delta, sier Andersen.

I går morges var det levert to tilbud. Fristen for å postlegge tilbud gikk ut i går ettermiddag.

— Vi vet at flere aktører planlegger å levere anbud før utgangen av fristen. I neste uke vet vi hvor mange som ønsker å gjøre jobben.

— Er det norske eller utenlandske selskaper som har meldt seg på konkurransen?

— De to tilbudene vi har mottatt pr. fredag morgen, er utenlandske. Blant dem som har varslet at de skal sende inn sitt bidrag, er det både norske og utenlandske aktører. Alle er store, seriøse og kjente aktører med høy kompetanse innen offshoreoperasjoner.

Veritas skal rangere

— Når alle anbudene er kommet, skal vi ha et informasjonsmøte der vi samler de fire som ble plukket ut fra første anbudsrunde og de som er har levert anbud i andre runde. Møtet skjer 4. februar. Deretter vil aktørene vurdere om de vil innarbeide forslagene fra de fire vinnerne av første runde i sine endelige tilbud. Frist for levering av endelig anbud er 14. mars.

Det Norske Veritas (DNV) skal overta for å rangere tilbudene i anbudskonkurransen. DNV skal også foreta en risikovurdering av vinnerutkastet sammenlignet med forslaget om tildekking som allerede er utredet. Fristen for en slik vurdering er satt til 2. juni.

Trolig først i 2010

Innen 1. juli skal Kystverket gi sin anbefaling overfor Fiskeri- og kystdepartementet basert på det omfattende materialet som da vil foreligge. Departementet skal ta den endelige beslutningen om vraket skal heves eller tildekkes.

Operatøren som får oppdraget - enten det blir heving eller tildekking - trenger tid for å gjøre omfattende planlegging og forberedelser. Spesialfartøyene og mannskapene som skal til for å utføre operasjonene, er allerede opptatt og bundet til langtidskontrakter med offshoreoppdrag.

— Det er sannsynlig at rederiene ikke har kapasitet til Fedje-oppdraget i 2009. Vi har derfor tatt høyde for at det kan bli forsinkelser for selve gjennomføringen av tiltaket. Førsteprioritet er at operasjonen utenfor Fedje skal gjennomføres sommeren 2009. Men vi har åpnet for at det først blir mulig å få det gjennomført sommeren 2010, sier Andersen.

JEGEREN: Etter en intens jakt senket den britiske ubåten HMS «Venturer» (bildet) den tyske U 864 utenfor Fedje 9. februar 1945. Etter krigen tjenestegjorde «Venturer» i den norske marinen i mange år under navnet KNM «Utstein».