Sammen med KrF, SV og Upolitisk liste presenterte Ap i dag en budsjettavtale som viser litt bedre kår for kommunen.

Flyttebilene strømmer over den nedbetalte Askøybroen. Det meste av påplussingen på 20 millioner kroner på skolebudsjettet går til å ta unna elevveksten. Men ikke alt. Holmelid sier at Askøy-skolen får 6,8 millioner kroner som kan brukes til å flere undervisningstimer eller flere lærere.

Med over 100 nye barnehageplasser i 2007 våger Holmelid å erklære full barnehagedekning i sikte. – Skjønt helt sikker kan vi ikke være. Hvis vi får 600 i stedet for 400 innflyttere, kan vi få ny kø, sier han.

Lost Weekend

På pleie— og omsorgsbudsjettet er det satt av penger til nye personlige assistenter og nye trygghetsalarmer. Ask bo- og omsorgssenter får 10 nye plasser neste år, men skikkelig bedring for sykehjemskøen blir det ikke før det nye sykehjemmet på Kleppestø står klart i 2008.

For første gang er Lost Weekend-festivalen inne på Askøy-budsjettet. Riktignok med beskjedne 75.000 kroner. Litt ekstra-penger blir det også på resten av kulturlivet.

Idrettslagene blir tilført millioner ved at kommunen har overtatt som eier og bygger av idrettsanlegg. Kommunen, men ikke idrettslagene får nemlig momsrefusjon.

Påplussingene i neste års budsjett er finansiert ved å forskuttere folketallsvekst, samt med forventet avkastning fra BKK. Eiendomsskatt er ikke tema i Askøy.

PAUL SIGVE AMUNDSEN