I oktober ble 12-13 personer arrestert etter at politiet gjennomførte en stor aksjon mot en aktør i rengjøringsbransjen. Noen mens de vasket, andre på sin bopel.

Etter aksjonen ble to personer er siktet for grov menneskehandel. Nå har Gulating lagmannsrett løslatt en av dem, etter at han anket avgjørelsen om videre varetektsfengsling.

— Min klient er svært glad for at han er løslatt og renvasket. Lagmannsretten har kommet frem til at han ikke en gang kan mistenkes for disse forholdene. Det er sjeldent å oppleve at man får en så klar kjennelse, sier mannens forsvarer Kaj Wigum.

— Faglig skjønn har sviktet

Ifølge kjennelsen mener lagmannsretten at det «ikke foreligger opplysninger som gir holdepunkter for at siktede selv har hatt kontakt med noen av utlendingene som har arbeideidet uten arbeidstillatelse.»

— Etterforskningen er gjort i det godes tjeneste i kampen mot menneskehandel og det skal man ha respekt for. Men her har det faglige skjønnet sviktet, sier Wigum.

Den løslatte mannen har blant annet utbetalt lønn til arbeiderene som skal ha blitt utsatt for menneskehandel. Påtalemyndigheten mener dermed at han må ha kjent til at selskapets bruk av «svart arbeidskraft, ressurssvake mennesker, fiktive arbeidskontrakter og lønnsutbetalinger til folk som ikke var ansatt.»

Men ingen av de som arbeider i bedriften kjenner igjen mannen.

- Ingen kritikk av etterforskningen

— Vi tar kjennelsen til etterretning, men oppfatter ikke dette som en kritikk av etterforskningen. Ressursene våre er begrenset og vi har ikke kommet så langt som vi skulle ønske, for eksempel gjenstår mange vitner, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen.

Han anslår at det gjenstår minst et halvt år med etterforskning i saken. Siktelsen mot den løslatte mannen blir opprettholdt.

— Bergen tingrett har ved tre andre anledninger vurdert oppfattet saken annerledes enn det lagmannsretten nå har gjort. Vi går nå videre med det store materiale vi skal etterforske, sier Christoffersen.

Den andre antatte bakmannen er fremdeles varetektsfengslet. Mannen i 50-årene fra Sri Lanka skal ha tjent milllioner på lave lønninger og utnyttelse av arbeidskraft. Han har blant annet utnyttet sin bror. Et av oftene skal ha fått én krone i timen i lønn.