Ruteknusing, trusler, vold mot en tidligere kjæreste og en lærer var blant hendelsene som gjorde at politiet i formiddag ville fengsle den 18 år gamle gutten i to uker. De mente han var ute av kontroll etter at det ble slutt med kjæresten, og at det var fare for flere voldsepisoder.

Tingrettsdommer Gunnar Torkildsen ville det annerledes. Han påpekte at flere av forholdene ikke har høy nok strafferamme til å utløse fengsling, og mente dessuten at flere av forholdene i siktelsen var bagatellmessige eller for gamle til å kunne brukes som argument for gjentakelsesfare.

Dermed kunne en meget fornøyd 18-åring haike med politibilen tilbake til arresten for å hente eiendelene sine, og deretter vandre ut av politistasjonen som en fri mann.

Blir pensjonist

Fengslingsmøtet i formiddag var dommer Gunnar Torkildsens aller siste, før han går av med pensjon om noen dager.

Torkildsen ønsker ikke selv å kommentere sin avgang.

64-åringen, populært kalt GT, ble utnevnt i 1989, etter mange års karriere blant annet i politiet.

Gjennom årene som byretts— og tingrettsdommer har han markert seg med en særegen stil.

«Neste kunde»-skilt på dommerbordet, ulovlig røyking på kontoret, en upassende spøk som fikk ham utelukket som dommer i Gulating, og kritikk fra tilsynsutvalget er blant episodene som har nådd avisspaltene.

Formanende ord

Både politijurister, forsvarere og tiltalte har opplevd å få sitt pass påskrevet i Torkildsens rettssal.

Og heller ikke i det siste fengslingsmøtet la han fingrene mellom.

Med seg på veien fikk den løslatte 18-åringen en aldri så liten formaning:

— Nå skal du være veldig forsiktig med å gjøre noe som kan medføre at du blir fremstilt for fengsling på nytt. Er det forstått?