— Det blir som når Egon kommer ut av fengselet med en plastpose og det står en kamerat og venter på ham, sier Lygre med henvisning til den uforbederlige Egon Olsen i Olsenbanden-filmene.

— Det søkes inn altfor få elever fra fengselet. Vårt tilbud blir ikke brukt. I løpet av de fire årene jeg har vært avdelingsleder her, er det under ti som er kommet direkte fra fengselet, sier Lygre.

For folk som sliter

Den såkalte Dagskolen ved Årstad videregående har nå én klasse på grunnskolenivå og to på videregående nivå. Det er 12 plasser i hver klasse. I tillegg til løslatte fanger tar Dagskolen imot elever som søkes inn via psykiatriske institusjoner, sosialkontoret og Aetat. Det er med andre ord et tilbud om integrering for folk som sliter med å tilpasse seg i samfunnet.

— Vi er blitt kritisert for ikke å ha yrkesfag, men nå har vi åpnet opp for det også, så det er ingen unnskyldning lenger, sier Lygre.

Rektor Bente L. Larsen ved Årstad videregående skole sier hun støtter Lygres uttalelser i denne saken.

Fullfører ikke

En forskningsrapport fra FAFO i år viser at 43 prosent av innsatte i norske fengsler har påbegynt, men ikke fullført utdanning. Nær en fjerdedel av de innsatte tar utdanning i fengsel. De slipper gjerne ut før utdanningen er fullført. Lygre hadde ventet å se mer til denne gruppen elever som skal fullføre utdanningen utenfor murene.

I midten av juni uttalte professor i samfunnspsykologi Terje Manger til BT at det er stor risiko for at innsatte på ny havner i kriminelle miljøer fordi de er dårlig stilt utdanningsmessig. Han viser til utdanning som en veldig viktig faktor hvis en innsatt skal greie å etablere seg utenfor murene.

- Trenger et verksted

Alfhild Taraldsen Heldal, som har hatt ansvaret for å bygge opp tilbudet om utdanning i Bergen fengsel, sier de innsatte ikke ønsker å gå videre på Årstad fordi det er så stor konsentrasjon av sosiale tilfeller der.

— Dessuten tilbyr Dagskolen på Årstad allmenne fag, mens hovedtyngden av dem som går på skole hos oss går yrkesrettete fag. De trenger et verksted. Årstad har teorien, men ikke praksisen. De fleste hos oss tar mekaniske fag, trearbeidsfag og hotell- og næringsmiddelfag. Da må vi bruke andre skoler enn Årstad. Vi har brukt stort sett alle de videregående skolene i Bergen, sier Heldal.

Misfornøyd med Årstad

Hun mener at Årstad videregående skole ikke har vist nok vilje til tilpassing,

— Vi har vært misfornøyd med Årstad, og har sagt veldig mange ganger at tilbudet deres ikke er tilpasset behovene til våre elever. Det er ikke studenter vi skal ha. Dette er mennesker med mange problemer, sier Heldal, som tross alt har tro på at Årstad skal bli et mer attraktivt valg i årene fremover siden de viser tegn til å ville satse mer på praktisk skole.

Heldal vil heller ikke uten videre innrømme at bildet av Egon Olsen med plastposen og en dårlig kamerat som venter utenfor, stemmer med virkeligheten.

— Klart at det er umulig for oss å planlegge fremtiden til folk som sitter 14 dager i varetekt. Men vi har en god strategi for langtidsdømte som sitter over 18 måneder. Vi har en lærer i 40 prosent stilling som prøver å tilrettelegge overgangen til et liv i frihet for innsatte som tar utdanning i fengselet, sier Heldal.

<b>FÅR KRITIKK: </b>Løslatte fanger som kommer ut porten her ved Bergen fengsel, drar ikke videre til oppfølging ved spesialtilbudet på Årstad videregående skole. Ledelsen ved skolen er kritisk til fengselets håndtering av saken. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ