Tingrettsdommer Stein Dons Heinfjell tar et oppsiktsvekkende oppgjør med forholdene på sin egen arbeidsplass og justismyndighetene i fengslingskjennelsen som ble avsagt i går.

For nå er Heinfjell lei av at regelverket som Stortinget har gitt domstolene bevisst brytes, samtidig som behovet for flere dommere i retten er skrikende stort.

Seksukers frist

I 2002 ble det vedtatt av Stortinget at det skal gå maks seks uker fra tiltale tas ut, til saken berammes for retten. Dette gjelder saker hvor tiltalte sitter i varetekt.

I saken som Heinfjell behandlet i går, er fristen brutt ettertrykkelig. Tiltale ble tatt ut 1. april, men saken er først berammet 13. september — 18 uker etter den satte seksukersfristen.

Heinfjell beskylder på ingen måte sine kolleger for å jobbe for lite. Han mener opphopingen av saker skyldes for få dommere og datakrøll, noe som har preget tinghuset i over ett år.

«Grunnleggende er at antall saker, særlig straffesaker, har økt i senere år, uten at domstolen er tilført tilstrekkelig ressurser. Ytterligere kommer at innføring av et nytt, uferdig og lite effektivt datasystem har gjort at de fleste arbeidsoppgaver tar langt mer tid enn tidligere», skriver blant annet Heinfjell i kjennelsen.

Han mener den 32 år gamle narko-tiltalte mannen ikke skal lide fordi det somles i tinghuset, og valgte derfor å løslate ham. Til påtalemyndighetens store fortvilelse.

Omfattende narkosak

32-åringen er sammen med to andre tiltalt for befatning med 750 gram heroin og et halvt kilo amfetamin. Han risikerer minst fem-seks års fengsel. Politiet mener det er stor fare for at han fortsetter sin narkovirksomhet dersom han slippes løs.

Den muligheten mener Heinfjell kan begrenses med å gi ham meldeplikt, og mener det viktigste nå er hensynet til 32-åringen, og det faktum at han ville bli sittende tre og en halv måned over fristen i varetekt dersom påtalemyndigheten fikk det som de ville.

«En fristovertredelse av en slik lengde er ikke i samsvar med de lovgiverforutsetninger som kom til uttrykk i forarbeidet til regelendringen», skriver dommeren.

Påtalemyndigheten liker dårlig avgjørelsen, og ba om at gårsdagens avgjørelse fikk såkalt oppsettende virkning. Det ville ført til at 32-åringen ble sittende i varetekt til lagmannsretten hadde vurdert saken på nytt.

Det gikk ikke dommer Heinfjell med på. Dermed kunne 32-åringen rusle ut av tinghuset som en fri mann.

- Sender viktige signal

En som er svært glad for det er 32-åringens forsvarer.

— En dristig, men viktig og korrekt avgjørelse av dommer Heinfjell, sier Beate Hamre til Bergens Tidende.

— Dommeren tar konsekvensen av at det er gitt regler fra maktapparatet. I denne kjennelsen, som er velbegrunnet, etterkommer han dem. Kjennelsen sender viktige signaler og viser at rettssikkerheten ivaretas for min klient, sier Hamre.

Hun mener det er viktig å få frem at det er noe helt annet å sitte i varetekt enn å være på vanlig soning.

— I varetekt luftes fangene en time om dagen og får bare være med på fellesaktiviteter en time i uken. For min klient har tiden vært svært vanskelig. Han har følt seg veldig isolert, sier Hamre.

Norge har gjentatte ganger blitt kritisert fra internasjonalt hold for sin bruk av varetekt. I dette tilfellet kunne den tiltalte risikert å bli sittende elleve måneder i varetekt før saken kom opp.