Flere personer skal ha følt seg truet av mannen og to har anmeldt ham. 28-åringen ble etter avhør i går løslatt.

Han er siktet for brudd på våpenlovgivningen, men siden politiet ikke vurderte at det var fare for forspillelse av bevis eller fare for gjentakelse, ble man-nen løslatt. Kravet er at han ikke oppsø-ker en av personene han truet.