Det er et av tiltakene Justisdepartementet nå vurderer for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn.

Ingen vil frivillig

I Trondheim har helse— og fengselsmyndighetene satt i verk et prøveprosjekt med såkalt medikamentell behandling. Sedelighetsforbrytere har fått tilbud medisin som fjerner deres seksuelle behov.

— Så langt har ingen frivillig underkastet seg dette. Vi vil nå evaluere prosjektet. Dette skal skje i slutten av november. I denne sammenheng vil vi vurdere å stramme litt til, sier statssekretær Jørn Holme.

Det er uaktuelt å tvinge noen til medikamentell behandling, men Justisdepartementet har et sterkt pressmiddel. De vil ta lokke sedelighetsforbryterne med friheten.

Løslates på vilkår

— Vi vurdere å innføre slik behandling som vilkår for å prøveløslates, sier Holme.

I dag er vanlig praksis at domfelte kun soner to tredjeler av den totale fengselsstraffen. Blir man for eksempel dømt til ni års ubetinget fengsel, slipper man som regel ut etter seks. Denne praksisen kan nå bli endret for sedelighetsforbrytere. De kan bli nødt til å sone hele straffen hvis de nekter å ta medisiner som demper lystene.

— Departementet har et ønske om at flere sedelighetsforbrytere skal få slik behandling. Vi ønsker å motivere dem til å ta i mot tilbudet. Det gjelder særskilt tilfeller der det er fare for gjentakelse av overgrep mot barn, sier Holme.