Et foreldrepar fra Hardanger har den siste måneden sittet varetektsfengslet, siktet for vold mot sitt eget barn.

Barnefaren, som er i 40-årene, blir løslatt i dag. Moren slipper sannsynligvis ut onsdag. Det opplyser politiadvokat Inger Lise Høyland.

— Vi mener det ikke lenger foreligger fare for at de kan ødelegge bevis. Politiet har gjennomført de skritt som de siktede har hatt mulighet til å påvirke, sier hun.

- Mistanken ikke svekket

Det var NRK som omtalte løslatelsene først.

— Det har ikke kommet opplysninger i saken som har bidratt til å svekke mistanken mot de to siktede, sier Høyland.

Politiet har avhørt flere vitner i saken, blant annet helsepersonell ved Haukeland og i kretsen rundt foreldreparet.

Barnet innkom på Haukeland med en hodeskade 18. oktober i år. Behandlende lege mente da at skadene ikke kunne ha oppstått naturlig, og varslet politiet.

Begge foreldrene har siden pågripelsene nektet for å ha utøvd vold mot sitt eget barn.

— De har vært i flere avhør siden pågripelsene. Moren sitter i avhør akkurat nå, men jeg ønsker ikke å kommentere hva de har sagt, sier politiadvokat Høyland.

- Kan få senskader

Det nå 12 uker gamle barnet er utskrevet fra sykehus, men det er foreløpig uklart om hodeskadene vil gi varige mén.

— Eksperter har antydet at eventuelle senvirkninger ikke vil kunne påvises før seks måneder etter at skaden oppsto, sier Høyland.

Retten har oppnevnt sakkyndige som blant annet får i oppgave å si noe om hvordan hodeskadene kan ha oppstått. Deres rapport vil være avgjørende for hva som skjer videre med saken, opplyser Høyland.

— Etterforskningen fortsetter fra politiets side, med ytterligere undersøkelser og avhør. Om noe tid vil vi vite hvor alvorlig skaden er, og hva den eventuelt får slags konsekvenser for barnet. Vi er ikke i mål ennå, sier hun.

Barnevernet har overtatt omsorgen for spedbarnet inntil videre.