Etter at Unneland skole ble lagt ned har det vært stor bekymring på Unneland til hva som skulle skje med de mange kulturaktivitetene som holdt hus i skolebygningene. Grendalaget leverte i fjor et tilbud om å leie skolen av Bergen Bygg og Eiendom, for på denne måten å dekke kommunens driftsutgifter. Men skolen ble vedtatt solgt.

Sekretær Ellen Øgaard i Unneland Grendalag er skuffet over at grendalaget ikke fikk kjøpe skolen, men hun er fornøyd med at losjen gjerne vil leie ut.

— Vi er interessert i å leie, men aller helst ville vi overtatt skolen og beklager at vårt tilbud om betale utgiftene til kommunen ikke ble imøtekommet. Men vi laster ikke losjen som har kjøpt skolen, sier hun.

Grendalaget leverte også et symbolsk bud på skolen på 60.000 kroner, men etter en budrunde der flere interessenter ga inn bud, endte prisen på 1.550.000 kroner. Det er 250.000 kroner over prisantydning, men 50.000 kroner under takst.

— Vi er svært godt fornøyd med prisen, sier administrerende direktør i BBE, Dagfinn Øvrebotten.

— Vi ønsker å ha et godt forhold til naboene til skolen, og har allerede vært i kontakt med Unneland Grendalag for utleie til både musikkorps og kor. Vi har og vært i kontakt med barnehagen, sier Einar Fimreite.

Han er drott for losjen som etablerte seg i Bergen for snart 50 år siden.

— Vi har i alle år leiet lokaler og brukt mange penger på det. Nå kommer vi i eget hus og det er en kjempelykkelig løsning.

Losjen med dens 100 mannlige medlemmer og medlemmene av kvinnelosjen skal bruke skolen en til to ganger for uken og har derfor rikelig med ledig kapasitet på skolen.