— Dette høres ut som et veldig merkelig forslag, sier kaptein Oddmund Føre på MS «Madammen».

Han har akkurat lagt til kai ved Zachariasbryggen. Nærmere 15 turister lot seg lokke til rundtur på Byfjorden med denne avgangen. I dag består mannskapet av to personer, men snart kan de bli flere. Går forslaget til Kystverket gjennom, må båter med over 12 passasjerer ha en los om bord. Påbudet vil i så fall omfatte alle charter, cruise- og veteranbåter.

-Jeg forstår at hensikten er økt sikkerhet, men jeg tviler på behovet. For vår del kjører vi åtte rundturer hver dag, og farten er lav, sier Føre.

Tryggere seilaser

Mange av dem som driver sommercruise med veteranbåter, kan bli enda hardere rammet. Disse fartøyene drives ofte på dugnad av pensjonerte sjøfolk eller båtinteresserte entusiaster.

— Vi ønsker at alle som går om bord i slike fartøyer, skal være trygge på at de blir ført av kompetente navigatører. Målet med forslaget er sikrere seilaser og tryggere miljø, sier losinspektør Haldor Sæther i Kystverket.

Fartøyene kan imidlertid seile uten los dersom navigatørene skaffer seg et farledsbevis. Dette sertifikatet kan de ta på to måter. Etter ett års seilas og et visst antall turer i et begrenset område, kan de avlegge en teoretisk og en praktisk prøve. Hvis de mangler seilaserfaring, kan de ta kurs i kystnavigering og deretter løse ett såkalt kadett-farledsbevis. Dette kan benyttes på det fartøyet som inngår i navigatørens opplæring.

Losinspektør Sæther tror flere navigatører vil ta farledsbevis dersom den nye forskriften blir vedtatt.

— Det er en fordel for næringen, sier han.

Når det endelige forslaget fra Kystverket er klart, blir det opp til Stortinget om det skal vedtas.

- Meningsløst

Direktør Trygve Tønnesen i BNR er helt klar på at forslaget må skrinlegges.

— Dette kan bli ødeleggende for svært mange, sier direktør Tønnessen.

Selskapet har syv fartøyer som brukes til chartertrafikk og turistcruise om sommeren.

— Det er meningsløst om våre charterbåter som for eksempel frakter turister til og fra Lysøen må ha statslos om bord på hver tur, kommenterer Trygve Tønnessen i BNR.

Dersom alle fartøyer må ha en med farledsbevis, tror han også det vil ramme næringen hardt.

— Forslaget innebærer betydelige merutgifter for en næring der marginene allerede er sterkt presset. Dette kan true tilbudet Bergen gir turistene i dag, sier han.

- God nok opplæring

Han mener forslaget undergraver troverdigheten til opplæringen norske navigatører i dag må gjennom.

— Det er ikke for denne typen fartøyer ulykkesfrekvensen er høy. Kravene er grundige, og vi som er ansvarlig for at de følges, tar dem på alvor, understreker Tønnesen.

Også kapteinen på MS «Madammen» håper Kystverket tar til fornuft.

— Det kommer til å bli stor etterspørsel etter loser, og det vil bli vanskelig å gjennomføre dette i praksis, sier Oddmund Føre.

Hva mener du om de nye reglene? Si din mening her!