– Dette handler om å konfrontere unge lovbrytere med konsekvensene av deres handlinger, sier prosjektleder i Trondheim Ketil Leth-Olsen. Vi samler politi, konfliktråd, barnevern og offer for kriminelle handlinger til et stormøte der lovbrytere får både lytte og snakke.

Leth-Olsen har arbeidet med prosjektet siden 2006, og understreker at stormøter er et frivillig alternativ til tradisjonelle straffemetoder.

– Partene samler seg, og alle lytter til alle, sier Leth-Olsen.

Deretter settes det opp en plan for hvordan lovbryteren skal gjøre opp for seg.

Ivaretar offer og gjerningsperson

Leth— Olsen arbeidet tidligere i kriminalomsorgen og mener lovbrytere ofte har en fantastisk evne til ikke å ta innover seg offerperspektivet. Erfaringene fra fengsel tok han med seg i utvikling av stormøtemetoden.

– Stormøter kan sammenlignes med hvordan tradisjonelle afrikanske stammesamfunn løser konflikter, sier Leth-Olsen.

I stormøtet får lovbryteren høre fra forskjellige parter hvordan kriminelle handlinger oppleves.

Får ned ungdomskriminalitet

Justisminister Knut Storberget har selv sett hvordan stormøter fungerer,og mener mange ungdom har fått en vekker.

– Dette er ingen arena for bortforklaringer eller unnskyldninger, sier Storberget. Disse møtene oppleves ofte mer krevende for lovbryteren enn fengsel.

Han mener det er viktig å være klar over at planen, som partene blir enige om, må være rettferdig for alle parter.

Første stormøte til Høsten

Leder i Bergen Konfliktråd, Terje Myklebust, sier flere meglere her i Bergen allerede har fått opplæring i metoden. Han regner med å gjennomføre det første stormøtet til høsten.

– Her får vi fått et nytt verktøy som vil supplere den tradisjonelle meglingen, sier Myklebust. Jeg har stor tro på at dette kan bidra til å holde unge mennesker borte fra rettssystemet.