Sommeren er høysesong for cruisetrafikk i Norge, noe losene tydelig får merke. Hvert av de store luksusskipene skal ha los, i tillegg til alle de andre båtene. Da blir det lite tid til sommerkos for dem som skal sørge for at innseilingen går riktig for seg.

I forrige uke sa flere av losene stopp. De er misfornøyde med stort press for å jobbe overtid, og det ble innkalt til ekstraordinært styremøte i Norsk Losforbund.

— På møtet ble det bestemt at vi ikke skulle ta i bruk ulovlige midler som for eksempel falske sykemeldinger, sier formann i Norsk Losforbund, Jan Magne Fosse.

- Vil ha ferien i fred

Nå tyder mye på at losene aksjonerer likevel. BT kjenner til at det var svært vanskelig å få loser til å jobbe overtid på Vestlandet i går. De skal ha unnlatt å ta telefonen når de ble oppringt fra losformidlingen på Kvitsøy.

Fosse ønsker ikke å bekrefte at det er en slik aksjon på gang. Men han går langt i å antyde det.

— Vi har et alvorlig bemanningsproblem om sommeren. Alt tyder på at man nå er blitt enige om å ikke jobbe overtid, sier Fosse.

Knut Egil Dyngeland er hovedtillitsvalgt for losene i Rogaland og på Vestlandet. Han ønsker heller ikke å bekrefte noe.

— Men du har nok langt på vei rett i dine antakelser. Mange loser ønsker å gjøre noe annet i sommerferien sin enn å jobbe, sier han.

- Flere dispensasjoner

Dyngeland arbeider ved losstasjonen på Fedje. Han har sett at det er blitt gitt langt flere dispensasjoner enn vanlig den siste tiden. Ved dispensasjon får båtene tillatelse til å kjøre uten los.

— Det kan fort gå ut over sikkerheten om bord. Hvorfor skulle man ellers ha bestemt seg for å ha loser om bord på båter i Norge? sier Dyngeland.

Han fremholder at det blant annet har vært ventetid for båter som skal seile inn til Statoils anlegg på Mongstad.

Kjenner ikke til aksjon

På Kvitsøy ønsker de ikke å uttale seg til BT. De henviser til losoldermann Kristian Larsen, som er hovedansvarlig for losene på Vestlandet og i Rogaland. Han avgjør om en båt får dispensasjon dersom losformidlingen på Kvitsøy ikke får tak i nok loser.

— Jeg har gitt noen dispensasjoner i dag, og jeg har også avslått noen søknader. To båter må vente til i morgen med å dra ut fra Fedje. Men jeg kjenner ikke til at det skal foregå noen aksjon, sier han.

Larsen sier det er blitt gitt flere dispensasjoner i år enn i fjor, men begrunner det med en økning i skipstrafikken på Vestlandet.