En bølge av tyverier ruller over Bergen. Mest ettertraktet for tiden er personbiler, som blir stjålet i sin helhet eller ribbet for innhold. Hovedårsaken til økningen i antall tyverier og innbrudd er ifølge politiet at fengslene er fulle.

— Det har vært et problem i lang tid. Vi får ikke plass til dem som burde sittet i varetekt. Dessuten er antall dømte i soningskø en sterkt økende gruppe, sier visepolitimester ved Hordaland politidistrikt, Bernt Adler Solberg, til Bergens Tidende.

- Vi må gjøre noe fort

Første tre månedene i år fikk politiet melding om 290 grove tyverier fra biler i Bergen. Samme perioden i fjor var tallet 114 - en økning på 154 prosent. Tallet på biler som ble stjålet har også økt dramatisk: Fra 53 første kvartal i fjor til 128 biltyverier i år - en økning på 142 prosent.

Visepolitimester Solberg registrerer med uro den økningen som har vært av tyverier fra biler og av biler.

— Vi må gjøre noe med dette, og vi må gjøre det fort. Vi må se på muligheten for å styrke innsatsen mot denne typen kriminalitet, sier Solberg.

Det er avdeling for tyveri og brann som i så tilfelle må få mer ressurser.

— Vi må ha en kombinasjon av forebyggende virksomhet og etterforskning. Det viktigste er uansett å få tatt dem som står bak, sier Bernt Adler Solberg.

Noen få står bak

Ifølge politiavdelingssjef Per Ivar Bøe ved brann- og tyveriavsnittet i Hordaland politidistrikt er det erfaringsmessig noen få personer som står bak veldig mye av denne typen kriminalitet.

— Jo bedre kontroll vi får med disse, desto færre slike forbrytelser opplever vi. Den negative utviklingen i statistikken har vart siden i mai i fjor, sier Bøe.

Også det totale tallet på vinningsforbrytelser har gått kraftig opp. Hittil i år er 1715 slike forhold meldt til politiet - en økning på 35 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

I tillegg til bilinnbruddene og tyveriene har antall stjålne kredittkort, vesker og lommebøker gått rett til værs, ifølge politiavdelingssjef Bøe.

Biler som krimdebut

Visepolitimester Solberg registrerer at antall innbrudd i boliger har holdt seg jevnt og ganske lavt de siste årene.

— Antall boliginnbrudd ligger på et hyggelig nivå, sier han. Et unntak er påskeuken i år: I fjor ble bare fire boliginnbrudd meldt i ansvarsområdet til Sentrum politistasjon. I år var tallet 15.

En medvirkende årsak til innbruddsøkningen i Bergen kan ifølge Solberg være såkalt nykriminalitet. Hvis unge personer debuterer som kriminelle, er det gjerne biler de gyver løs på først.

Solberg gir det klassiske rådet til personer som ønsker å beskytte seg mot innbrudd i bilen.

— La ikke verdisaker ligge synlig plassert. Denne form for skjødesløshet risikerer man å betale for i form av innbrudd, sier han.