— Med en grunne så langt ut i sundet er det bare hell som har gjort at det har gått bra, sier lostillitsmann Jan Magne Fosse.

Tjuvasundet ligger noen få kilometer fra Eikefet. På det smaleste er sundet bare rundt 120 meter bredt. Det er her grunnene er oppdaget. Ifølge Dagbladet er grunnene funnet på syv, åtte, ni og ti meters dyp.

Etter de nye målingene er sikker seilingsled for dyptgående skip krympet til ca. 55 meters bredde.

— Med 55 meter må skipene ta en retning inn i sundet som er vanskelig å oppnå uten å komme for nær land på vestsiden. Det bør i alle fall være en renne på 70 meter, sier Fosse.

For å oppnå det, kan det bli aktuelt å skyte eller «skrelle» bort deler av grunnene.

— Det skal ikke så mye til for å oppnå det, mener Fosse.

Blant de skipene som i dag anløper Eikefet regelmessig, får dette ifølge lostillitsmannen bare konsekvenser for «Stones». Skipet, som sist mandag ikke fikk gå inn til Oster Sand og Pukk, stikker mer enn 10 meter dypt når det er fullastet.

— Skip som stikker åtte-ni meter dypt, kan fortsette å gå på Eikefet, sier han.

Kystverket fikk opplysningene om de nyoppdagete grunnene i forrige uke, og har nå satt opp en bøye som midlertidig skal merke grunnen.

Ole Arnesen, informasjonssjef i Kystverket, sier at de nå skal finne ut hvor mye det koster å øke sikker seilingsled til 70 meter.

— Vi må også vurdere hvilken prioritet dette skal ha i forhold til andre prosjekter i år, sier han.