A:

Summen er 12. Hvor stort kan produktet bli? Vi kan lage 12 som en sum av flere positive hele tall på mange måter:

8 + 4 og 3 + 2 + 7 er bare to av mange muligheter.

Hvis vi multipliserer leddene i hver av disse summene, får vi:

8 * 4 = 32

3 * 2 * 7 = 42

Del opp 12 i en sum av hele tall slik at produktet av tallene blir størst mulig.

B:

En juicemaskin brukes til å lage gulrotjuice. Den første gangen du presser gulrøttene, får du ut en firedel av juicen. For hver gang du presser gulrøttene etter dette, får du ut en firedel av den juicen som er igjen i gulrøttene. Hvor mange ganger må gulrøttene presses for at du skal få ut minst to tredeler av juicen? A) 2 ganger

B) 4 ganger

C) 6 ganger

D) 8 ganger

E) Umulig uansett antall forsøk

Kilde: Kapp Abel