Isolert sett hadde ikke Bergen Næringsråd hatt så mye imot vedtaket som et flertall i bystyret fattet tirsdag kveld. Parkeringsavgifter også lørdag skaper større rullering på parkeringsplassene og bedre tilgjengelighet for handelsstanden i sentrum.

— Problemet er at dette kommer på toppen av veldig mye annet. Hele sentrum graves opp, trafikken strupes med uforståelige kollektivfelt og parkeringsplassene på Festplassen er inndratt.

Summen av dette gjør at jeg gråter litt på sentrums vegne, sier administrerende direktør Helge Dyrnes i Bergen Næringsråd.

På tampen

Forslaget om lørdagsparkering lå inne i byrådets kuttpakke. Men så seint som tirsdag morgen var det ikke flertall på dette punkt i komité for finans-, service- og næring.

Først da SV øynet en mulighet for å sikre ekstrabevilgning til Strax-huset, var flertallet på plass.

— Strax-huset er så viktig for oss at vi er villig til å svelge noen kameler både mothårs og med sprikende bein, sa SVs Oddny Miljeteig fra bystyrets talerstol, før SV sammen med Venstre og en uavhengig representant støttet byrådspartiene.

Lover å varsle

En til to måneder vil det ta før vedtaket om avgift på lørdagsparkering blir satt ut i livet. Det opplyser informasjonskonsulent Sigrid Elisabeth Kordt i Bergen Parkeringsselskap.

— Formelt må vi vente på et vedtak fra skiltmyndighet, som er politiet, sier hun og legger til:

— Vi ser veldig frem til å få sirkulasjon i parkeringen om lørdagen.

På vegne av Parkeringsselskapet lover Kordt å varsle skikkelig når nyordningen trer i kraft. Over ti år med gratisparkering etter klokken 10.00 lørdag har satt seg i bergensernes vaner.

Lørdagsavgiften er beregnet å bringe om lag to millioner i årlige ekstrainntekter.