– Jeg har rett og slett gitt opp håpet om at situasjonen vil bli bedre. Arbeidsgiveren vår viser ingen vilje til å prioritere oss. Hvorfor skulle de endre kurs nå, når de systematisk har nedprioritert lektorene siden syttitallet?

Lektor Kåre Kristiansen ved Slåtthaug Videregående skole har fått nok.

Går til seismikkselskap

Etter 14 år i skolen har han sagt opp, uten å be om permisjon. Han tar steget over til et lite seismikkselskap, hvor det venter ham en pen lønnsøkning og gode utsikter til mer. Fra nå av skal han bruke hovedfaget i fysikk og tilleggsutdannelsen i matematikk til å måle motstand i bergarter.

Kristiansen viser oss lønnsslippene for de siste årene, sirlig ordnet i en perm.

– I mars 2003 hadde jeg en månedslønn på 30.200 kroner som nå er blitt til 33.275 kroner. Den årlige økningen er på under to prosent, det er jo en vits, sier han.

Med 550.000 kroner i årslønn – en lønnsøkning på 37 prosent fra i dag – blir situasjonen snart en helt annen.

– Men du må få med at jeg hadde gjort dette selv om lønnen var den samme, for i det private er utsiktene til en god lønnsøkning mye bedre enn i skolen.

Som fylliker i baren

– Men det er vel ikke realistisk at skolen skal betale like godt som privat sektor?

– Nei, det er det selvsagt ikke. Men skolen er jo ikke en god arbeidsplass på andre måter heller. Vi har ingen frynsegoder, som etter- og videreutdanning. Men det verste er likevel at lærerne ikke blir tatt på alvor som kunnskapspersoner, sier Kristiansen.

Han trekker frem stadige reformer og pålegg, som innføring av PC i skolen.

– Å gi ungdommer PC i skoletiden, er som å sette alkoholikeren i baren for å passe på. For mange elever er det bare en mulighet til å gjøre alt mulig annet enn det de skal gjøre på skolen. Dette visste lærerne. Men lærerne blir aldri spurt, sier Kristiansen.

Selv er han organisert i Norsk Lektorlag, som den eneste av lektorene på Slåtthaug.

– Jeg begriper ikke lektorer som står i Utdanningsforbundet, for de har aldri kjempet for lektorene som gruppe.

Han tror heller ikke på snakket om å løfte i flokk.

– Vi har solidarisert oss bort fra en god lønn, med kronetillegget som våpen. Det har gått på bekostning av dem med høyest utdannelse, sier Kristiansen.

Hva synes du om saken? Si din mening her.

HELE VEIEN TIL BANKEN: De har snakket om realfagskrisen siden 1996, men det skjer ingen verdens ting for å løfte realfagslærere med høy utdannelse. Nå orker jeg ikke vente lenger, sier lektor Kåre Kristiansen (42) ved Slåtthaug videregående skole.
Larsen, Bjørn Erik